Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWP1462TDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWP1462TDW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWP1462TDW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWP1462TDW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWP1462TDW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6422 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EWP1462TDW (13064 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWP1462TDW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] EWP 1462 TDW EWP 1662 TDW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. electrolux. com Registreer uw product voor een betere service: www. electrolux. com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www. electrolux. com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. [. . . ] • Voor het inschakelen/uitschakelen van deze optie, drukt u tegelijkertijd op en tot het indicatielampje aan/uit gaat. 7. 4 Startuitstel Met deze optie kunt u de start van een programma 9, 6 of 3 uur uitstellen. Het lampje van de optie en het lampje van de ingestelde waarde branden. 7. 9 Geluidssignalen De geluidssignalen weerklinken wanneer: • Het programma is voltooid • Er een storing in het apparaat optreedt Voor het uitschakelen/inschakelen van de geluidssignalen, drukt u tegelijkertijd op en gedurende 6 seconden. 7. 5 Extra spoelen Met deze optie kunt u spoelingen toevoegen aan een wasprogramma. Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt. 7. 6 Snel Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten. 12 www. electrolux. com 8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1. 2. Giet 2 liter water in het wasmiddeldoseerbakje voor de wasfase. Doe een klein beetje wasmiddel in het doseervakje voor de wasfase. 3. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma. • Steek de stekker in het stopcontact. 9. 1 Wasgoed in de machine doen 1. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan. 9. 2 Wasmiddel en toevoegingen gebruiken Wanneer u een programma instelt met een voorwas, doe dan het wasmiddel voor de voorwasfase rechtstreeks in de trommel. • Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig. Wasmiddelvakje voor wasfase. Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel. NEDERLANDS 13 Vloeibaar wasmiddel of poeder 1. 2. A 3. 4. B • Positie A voor poederwasmiddel (fabrieksinstelling). Wanneer u vloeibaar wasmiddel gebruikt: – Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen. – Gebruik niet meer vloeibaar wasmiddel dan het maximale niveau. – Stel de startuitstelfunctie niet in. 9. 3 Een programma instellen 1. 2. Draai de programmaschakelaar om het programma in te stellen: – Het indicatielampje van knippert. Indien nodig, wijzig de temperatuur en de centrifugeersnelheid of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden. Als u iets incorrect instelt, begint het lampje rood te knipperen. 9. 4 Een programma starten zonder een uitgestelde start Druk op : • Het indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden. • Het programma start, de deur wordt vergrendeld, het lampje brandt • De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water. 14 www. electrolux. com 9. 5 Een programma starten met een uitgestelde start • Druk op om de gewenste uitsteltijd in te stellen. – Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. U kunt de instelling van het startuitstel annuleren of wijzigen voordrukt. Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn, kunt u de deur niet openen. De deur van het apparaat openen wanneer het startuitstel in werking is: 1. [. . . ] PROBLEEMOPLOSSING Het apparaat start niet of stopt niet tijdens de werking. Het rode inknippert en een van de dicatielampje indicatielampjes gaat branden en vermeld een alarmcode: • - Het apparaat wordt niet gevuld met water. Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert. Probleem Het programma start niet. Mogelijke oplossing Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. Als de starttijdkeuze is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de uitgestelde start. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWP1462TDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWP1462TDW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag