Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWF1687HDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWF1687HDW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWF1687HDW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWF1687HDW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWF1687HDW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9017 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EWF1687HDW (9059 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWF1687HDW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. electrolux. com Registreer uw product voor een betere service: www. electrolux. com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www. electrolux. com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. [. . . ] • Stel de voorwasoptie niet in. 7. 8 My Favourite Met deze optie kunt u uw favoriete programma en opties opslaan. Het is niet mogelijk om de optie startuitstel op te slaan met MyFavourite. 3. • Voor het inschakelen/uitschakelen van de optie, drukt u tegelijkertijd op en tot het indicatielampje aan/uit gaat. U kunt deze optie inschakelen: heeft gedrukt, worden • Nadat u op de opties en de programmaknop vergrendeld. heeft gedrukt: kan het • Voordat u op apparaat niet starten. 7. 10 Permanent extra spoelen Met deze optie kunt bij elke programma automatisch een extra spoelbeurt instellen. • Voor het inschakelen/uitschakelen van deze optie, drukt u tegelijkertijd op en tot het indicatielampje aan/uit gaat. Druk op de toets om het apparaat in te schakelen. Druk op MyFavourite tot op het display de tekst “MEM” verschijnt. Het startuitstel is niet opgeslagen in het geheugen. 7. 11 Geluidssignalen De geluidssignalen weerklinken wanneer: • Het programma is voltooid • Er een storing in het apparaat optreedt Voor het uitschakelen/inschakelen van de geluidssignalen, drukt u tegelijkertijd en gedurende 6 seconden. op Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt. Het opgeslage programma instellen 1. 2. 7. 9 Kinderslot Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen. 8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1. 2. Giet 2 liter water in het wasmiddeldoseerbakje voor de wasfase. Doe een klein beetje wasmiddel in het doseervakje voor de wasfase. 3. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma. Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip. 14 www. electrolux. com 9. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan. 9. 2 Wasmiddel en toevoegingen gebruiken • Meet het wasmiddel en wasverzachter af. • Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig. Wasmiddelvakje voor voorwasfase. Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel. NEDERLANDS 15 Vloeibaar wasmiddel of poeder 1. 2. A 3. 4. B • Positie A voor poederwasmiddel (fabrieksinstelling). Wanneer u vloeibaar wasmiddel gebruikt: – Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen. – Gebruik niet meer vloeibaar wasmiddel dan het maximale niveau. – Stel de startuitstelfunctie niet in. 9. 3 Het apparaat inschakelen Druk op de toets Auto Off om het apparaat in of uit te schakelen. Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld. 2. 9. 4 Een programma instellen 1. Draai de programmaschakelaar om het programma in te stellen: – Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. knip– Het indicatielampje van pert. – Het display vermeldt het niveau van de Time Manager, de programmaduur en welke programmafase actief is Indien nodig, wijzig de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de cyclusduur of voeg extra opties toe. [. . . ] PROBLEEMOPLOSSING Het apparaat start niet of stopt niet tijdens de werking. Bij sommige problemen werken de geluidssignalen en toont de display een alarmcode: • - Het apparaat wordt niet gevuld met water. Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert. Probleem Mogelijke oplossing Het programma begint Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWF1687HDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWF1687HDW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag