Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWF1676GDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWF1676GDW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWF1676GDW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWF1676GDW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWF1676GDW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8137 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EWF1676GDW (8388 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWF1676GDW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] EWF 1476 GDW EWF 1676 GDW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. electrolux. com Registreer uw product voor een betere service: www. electrolux. com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www. electrolux. com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. [. . . ] Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. 7. 7 Time Manager Als u een wasprogramma instelt, toont het display de standaardduur. of om de programmaduur Druk op te verlengen of in te korten. 12 www. electrolux. com 7. 9 Permanent extra spoelen Met deze optie kunt bij elke programma automatisch een extra spoelbeurt instellen. • Voor het inschakelen/uitschakelen van deze optie, drukt u tegelijkertijd op en tot het indicatielampje aan/uit gaat. • Het programma is voltooid • Er een storing in het apparaat optreedt Voor het uitschakelen/inschakelen van de geluidssignalen, drukt u tegelijkertijd op en gedurende 6 seconden. Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt. 7. 10 Geluidssignalen De geluidssignalen weerklinken wanneer: 8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1. 2. Giet 2 liter water in het wasmiddeldoseerbakje voor de wasfase. Doe een klein beetje wasmiddel in het doseervakje voor de wasfase. 3. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan. NEDERLANDS 13 9. 2 Wasmiddel en toevoegingen gebruiken • Meet het wasmiddel en wasverzachter af. • Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig. Wasmiddelvakje voor voorwasfase. Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel. Bleekmiddel Als alternatief voor de wasverzachter is het ook mogelijk om een bleekmiddel in het compartment te doen bij de programma's voor wit katoen. Ga hiervoor als volgt te werk: • Doe het bleekmiddel in het compartiment . De aanduiding «MAX» in de wasmiddellade niet overschrijden. • Aan het einde van het programma, start u het programma SPOELEN. Doe nooit bleekmiddel en wasverzachter samen in het doseerbakje. Vloeibaar wasmiddel of poeder 1. 2. A 1 2 14 www. electrolux. com 3. 4. B • Positie A voor poederwasmiddel (fabrieksinstelling). Wanneer u vloeibaar wasmiddel gebruikt: – Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen. – Gebruik niet meer vloeibaar wasmiddel dan het maximale niveau. – Stel de startuitstelfunctie niet in. 9. 3 Het apparaat inschakelen Druk op de toets Aan/Uit om het apparaat in of uit te schakelen. Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld. 9. 4 Een programma instellen 1. 2. Draai de programmaschakelaar om het programma in te stellen: – Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. – Het display vermeldt het niveau van de Time Manager, de programmaduur en welke programmafase actief is Indien nodig, wijzig de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de cyclusduur of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden. Als u iets incorrect instelt, dan wordt Err op het display weergegeven. stopt met knip• Het indicatielampje peren en blijft branden. • Het programma start, de deur is vergrendeld en het display toont de weergave . [. . . ] Bij sommige problemen werken de geluidssignalen en toont de display een alarmcode: • - Het apparaat wordt niet gevuld met water. Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert. Probleem Mogelijke oplossing Het programma begint Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen. Zorg ervoor dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWF1676GDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWF1676GDW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag