Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWB126110W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWB126110W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWB126110W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWB126110W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWB126110W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2275 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWB126110W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Wasautomaat EWB 126110 W 2 electrolux 1 2 Het bedieningspaneel Handgreep deksel Filterdeurtje Hendel voor het verplaatsen van het apparaat 5. 4. 3 4 5 BEDIENINGSPANEEL 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Programmakeuzeschakelaar Druktoetsen en hun functies Fase-indicatielampjes Toets Start/Pauze Toets Startuitstel electrolux 3 DOSEERBAKJE Voorwassen Wassen Wasverzachter (niet verder vullen dan het symbool MAX M ) VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze punten zorgvuldig door voordat u de wasmachine installeert en gebruikt. · Zorg ervoor dat munten, veiligheidsspelden, broches, schroefjes e. d. Als deze voorwerpen in het wasgoed achterblijven, kunnen ze het apparaat ernstig beschadigen. [. . . ] Als u echter een storing opmerkt, lees dan de Problemen De wasmachine start niet of vult zich niet met water onderstaande tabel voordat u contact opneemt met de klantenservice. Oorzaken · de stekker zit niet goed in het stopcontact of de elektrische voeding werkt niet, stroomstoring, · de klep van uw machine en de trommel zijn niet goed gesloten, · het startcommando voor het programma is niet goed geselecteerd, · de watertoevoer is afgesloten, de kraan is dicht, · de watertoevoerfilters zijn vuil, · er verschijnt een rode ring op de watertoevoerslang1). · · · · · Het wasprogramma duurt veel te lang: De wasmachine stopt tijdens een wascyclus: De klep kan niet geopend worden op het eind van een programma De wasverzachter stroomt meteen in de trommel als u dit in het wasmiddelbakje doet De "Start/Pauze"-knop 2) knippert rood 3): · · · · · · · de klep is niet goed gesloten, het afvoerfilter is verstopt, de afvoerslang is verstopt of gebogen, de afvoerslang is te hoog bevestigd (zie de paragraaf "Installatie"), de afvoerpomp is geblokkeerd, de standpijpen zijn verstopt, de waterkraan is dicht, de watertoevoer is afgesneden. 1) afhankelijk van het model. 2) Op sommige modellen klinken er geluidstonen 3) Druk na het oplossen van het probleem op de toets "Start/Pauze" om het onderbroken programma opnieuw te starten. electrolux 9 WASMIDDELEN EN NABEHANDELINGSMIDDELEN Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor gebruik in een wasmachine. Vloeibare wasmiddelen mogen niet worden gebruikt als er een voorwas geselecteerd is. Bij programma's zonder voorwas moet het vloeibare wasmiddel worden toegevoegd in een doseerbal. Wasmiddeltabletten of doseringen waspoeder moeten in het wasmiddelbakje van de wasmiddellade van de machine worden gedaan. TECHNISCHE SPECIFICATIES AFMETINGEN Hoogte Breedte Diepte 850 mm 400 mm 600 mm 230 V / 50 Hz 2300 W Minimaal Maximaal 0, 05 MPa (0, 5 bar) 0, 8 MPa (8 bar) Type 20/27 NETSPANNING/FREQUENTIE STROOMVERBRUIK WATERDRUK Aansluiting op watertoevoer INSTALLATIE Verwijder alle beschermende verpakking voor transport voordat u de machine voor het eerst gebruikt. Bewaar de verpakking voor als u de machine nog eens moet vervoeren: het vervoeren van een niet-beveiligd apparaat kan interne onderdelen beschadigen en lekkages of storingen veroorzaken. ONTPAKKEN 1 2 VERWIJDEREN VAN DE TRANSPORTSCHROEVEN A B C D A 2B 1 2 1 1 2 C 1 D 10 electrolux Om uw wasmachine op dezelfde hoogte als de omringende kastjes te installeren, gaat u te werk volgens afbeelding D. WATERTOEVOER Monteer de bijgeleverde watertoevoerslang aan de achterzijde van uw wasmachine door de volgende stappen te volgen. Als hij te kort is, neem dan contact op met de klantenservice. 230 V. Het apparaat mag niet worden aangesloten met een verlengsnoer of een stekkerdoos met meerdere aansluitingen. Zorg ervoor dat de stekker geaard is en dat deze in overeenstemming is met de geldende voorschriften. OPSTELLING Plaats de machine op een vlakke en harde ondergrond in een geventileerde ruimte. Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met de muur of met andere meubels. Ga als volgt te werk om de machine te verplaatsen: Plaats het apparaat op zijn rollen door de hendel aan de onderkant van het apparaat hard van rechts naar links te trekken. Als het apparaat op de gewenste plaatst staat, duwt u de hendel terug in zijn oorspronkelijke positie. Het nauwkeurig waterpas zetten van het apparaat voorkomt trillingen, lawaai en voorkomt dat het apparaat beweegt als het in werking is. 90O Draai de waterkraan open. Plaats alles in een afvoerpunt (of in een min max gootsteen) met een 70 cm 100 cm hoogte tussen de 70 en 100 cm. Er moet lucht in het einde van de afvoerslang kunnen binnenkomen om het risico op sifoneffecten te voorkomen. ELEKTRISCHE AANSLUITING Deze wasmachine mag alleen worden aangesloten op een eenfasige spanning van MILIEUBESCHERMING Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de electrolux 11 gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ] c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatie- nota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWB126110W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWB126110W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag