Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA7100R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA7100R. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWA7100R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA7100R te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWA7100R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (667 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWA7100R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat mag uitsluitend aan een voeding worden aangesloten, waarvan de spanning gelijk is aan de spanning zoals genoemd op het typeplaatje (H)! Als het aansluitsnoer van dit apparaat beschadigd is, dient deze door de fabrikant, diens klantenservice of een erkende vakorganisatie vervangen te worden. Gebruik de waterkoker in geen geval als deze gevallen is of als deze zichtbare beschadigingen heeft. [. . . ] Reparaties aan dit apparaat mogen alleen door vakbekwame deskundigen worden uitgevoerd. Als gevolg van ondeskundig uitgevoerde reparaties kan een aanzienlijk gevaar ontstaan. Neem in het geval van reparaties contact op met de klantenservice of een door de fabrikant erkende deskundige vakorganisatie. In de volgende situaties altijd de stekker uit het stopcontact trekken: ­ vóór elke reiniging en elk onderhoud. ) wordt informatie aangegeven, die voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat van belang zijn. 0 Dit teken geeft u stapsgewijze informatie bij het bedienen van het apparaat. Na dit teken volgt verklarende informatie voor de bediening en het praktische gebruik van het apparaat. Tips en informatie voor economische en milieubesparend gebruik van het apparaat zijn met een klavertje vier aangegeven. Voordat u de nieuwe waterkoker gaat gebruiken, dient deze om hygiënische redenen, zowel van binnen als van buiten met een vochtige doek afgenomen te worden. Alleen op deze manier kan de automatische uitschakeling op betrouwbare wijze functioneren. Voor elke reiniging van de waterkoker, de stekker uit het stopcontact nemen. 0 De waterkoker regelmatig met schoon water omspoelen 0 De buitenkant van het apparaat met een vochtige doek afnemen. Het water van het eerste kookproces niet voor het bereiden van voedingsmiddelen gebruiken. Gebruik hiervoor indien mogelijk milieuvriendelijke ontkalkingmiddelen, zoals aangegeven door de fabrikant. 0 Eerst de waterkoker met water vullen en daarna een niet te sterke dosering van een standaard ontkalkingmiddel bijvoegen. Als het verwarmingsproces onderbroken moet worden voordat het automatische uitschakeling in werking treedt, drukt u gewoon de AAN-/ UIT-schakelaar (E) omhoog of neemt u de koker van de sokkel. [. . . ] Als het verwarmingsproces onderbroken moet worden voordat het automatische uitschakeling in werking treedt, drukt u gewoon de AAN-/ UIT-schakelaar (E) omhoog of neemt u de koker van de sokkel. Wilt u eerder verwarmd water nogmaals verwarmen, druk dan de AAN-/UIT-schakelaar (E) weer omlaag. De oplossing is geen geval laten koken, omdat er anders een overmaat aan schuim kan optreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWA7100R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWA7100R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag