Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA4040

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA4040. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWA4040 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA4040 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWA4040 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (400 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EWA4040 (175 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWA4040

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de waterkoker in geen geval als deze gevallen is of als deze zichtbare beschadigingen heeft. Reparaties aan dit apparaat mogen alleen door vakbekwame deskundigen worden uitgevoerd. Als gevolg van ondeskundig uitgevoerde reparaties kan een aanzienlijk gevaar ontstaan. Neem in het geval van reparaties contact op met de klantenservice of een door de fabrikant erkende deskundige vakorganisatie. [. . . ] Niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur plaatsen of gebruiken. Nooit voedingsmiddelen of toevoegingen voor levensmiddelen in de waterkoker toevoegen. Gebruik het apparaat nooit met open deksel (B), omdat de automatische uitschakeling dan niet kan functioneren. De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijke en geschikt voor hergebruik. Verwijder de verpakkingsmaterialen volgens de markeringen bij het plaatselijke afvalverwijderingsdepot in de daarvoor voorziene containers. Het symbool op het product of de verpakking daarvan verwijst naar het feit dat dit product niet als regulier huishoudelijke afval te behandelen is, maar dat het bij een centraal afvalverwijderingsdepot voor het herbewerken of recyclen van elektrisch en elektronisch apparatuur afgegeven dient te worden. Als gevolg van uw bijdrage voor het op de juiste wijze verwijderen van dit product, helpt u mee het milieu en de gezondheid van u en uw medemens te beschermen. milieu en gezondheid worden door het op onjuiste wijze verwijderen in gevaar gebracht. Meer informatie over het recyclen van dit product treft u bij de gemeente aan of bij de organisatie waar u het product hebt gekocht. Voordat u de nieuwe waterkoker gaat gebruiken, dient deze om hygiënische redenen, zowel van binnen als van buiten met een vochtige doek afgenomen te worden. als het water kookt , schakelt de uitschakeling de waterkoker automatisch weer uit. Als de koker met slechts weinig water is gevuld, verlengd de uitschakeltijd. Dit beveiligt het apparaat tegen oververhitting bij gebruik zonder water of het droogkoken bij ingebruikname met een geopende deksel. Als het apparaat per ongeluk zonder water in gebruik wordt genomen, is het automatisch tegen oververhitting beveiligd. Minstens met zo veel water vullen dat de waterstand van de waterstandindicatie (G) zichtbaar is, echter ten hoogste tot de maximale markering. Alleen op deze manier werkt de automatische uitschakeling op betrouwbare wijze. Het water van het eerste kookproces niet voor het bereiden van voedingsmiddelen gebruiken. 0 0 Voor elke reiniging van de waterkoker, de stekker uit het stopcontact nemen. [. . . ] Gebruik hiervoor indien mogelijk milieuvriendelijke, voor edelstaal geschikte, ontkalkingmiddelen, zoals aangegeven door de fabrikant. 0 Eerst de waterkoker met water vullen en daarna een niet te sterke dosering van een standaard ontkalkingmiddel doseren. Met een standaard in de handel verkrijgbare ontkalker, geschikt voor edelstaal, behandelen. ­ na een bediening zonder water of met weinig water is het apparaat nog niet voldoende afgekoeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWA4040

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWA4040 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag