Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA 3100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA 3100. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWA 3100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA 3100 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWA 3100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3862 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWA 3100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Toch vinden wij dat wij u de volgende veiligheidsvoorschriften moeten meedelen. Algemene veiligheid · Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomnet waarvan de spanning met de aanduiding op het typeplaatje (9) overeenkomt. · Als het aansluitsnoer van dit apparaat is beschadigd, moet het door de fabrikant, zijn klantenservice of een vakman worden vervangen ter voorkoming van gevaren. · Gebruik de waterkoker absoluut niet als deze is gevallen of zichtbaar is beschadigd. · Reparaties aan dit apparaat mogen uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd. [. . . ] Nooit levensmiddelen of levensmiddelentoevoegingen in de waterkoker doen. · Gebruik het apparaat nooit met open deksel (1), anders werkt de automatische uitschakeling niet. · Bescherm apparaat en aansluitsnoer tegen hitte en vocht. 2 Afgifte Afgifte van verpakkingsmateriaal Gooi verpakkingsmateriaal niet bij het normale afval. Neem de volgende aanwijzingen in acht: Verpakkingsmateriaal van karton kan bij het oud papier. Geef de kunststof zak van polyethyleen (PE) af bij een afgiftepunt voor PE. Verpakkingsdelen van polystyrol-schuim (PS) zijn CFKvrij en kunnen worden afgegeven bij een afgiftepunt voor recycling. Informeer bij uw gemeente naar het afgiftepunt voor recycling van uw afval. Als u uw apparaat op een dag definitief buiten werking stelt, kunt u het naar het dichtstbijzijnde afgiftepunt voor recycling brengen of naar uw vakhandel, die de machine tegen een geringe bijdrage in de kosten terugneemt. Bedieningsvoorschriften Voordat u de nieuwe waterkoker in gebruik neemt, moet u deze om hygiënische redenen van binnen en van buiten met een vochtige doek reinigen. Ingebruikneming 0 Sokkel (3) op een stevige ondergrond plaatsen. 3 Het niet benodigde gedeelte van het aansluitsnoer kan onder op de sokkel (3) worden gewikkeld. ewa_A6. _5. 5. book Seite 15 Dienstag, 7. 0 In geen geval minder dan de minimumhoeveelheid of meer dan de maximumhoeveelheid in het apparaat doen (4). De functieaanduiding (6) brandt en het apparaat begint het water te verhitten. 1 Oplossing in geen geval aan de kook brengen, omdat deze anders kan overkoken. Ontkalkingsmiddel nooit in geëmailleerde gootsteen gieten en niet nogmaals gebruiken. Technische gegevens Netspanning: 230 V/50 Hz Opgenomen vermogen: 1800 W (EWA 172. , 173. ), 3000 Watt (EWA 174. ) maximuminhoud: 1, 7 liter ; Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: · 73/23/EEG van 19-2-1973 "Laagspanningsrichtlijn", inclusief wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG. · 89/336/EEG van 3-5-1989 "EMC-richtlijn", inclusief wijzigingsrichtlijn 92/31/ EEG. ewa_A6. _5. 5. book Seite 28 Dienstag, 7. Dezember 1999 11:59 11 Garantiebedingungen Für dieses Gerät leisten wir - zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers aus Kaufvertrag - dem Endabnehmer gegenüber zu den nachstehenden Bedingungen Garantie: 1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts, der durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist. Die Garantiezeit ist auf 6 Monate beschränkt, wenn das Gerät gewerblich genutzt wird. Die Garantie umfaßt die Behebung aller innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel des Geräts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen. Im Garantiefall senden Sie das Gerät an die für Ihren Wohnort zuständige AEG KleingeräteZentralwerkstatt oder übergeben es Ihrem Fachhändler. Bei Einsendung achten Sie bitte auf gute Verpackung, Ihre vollständige Absender-Anschrift und eine kurze Fehlerbeschreibung. Fügen Sie zum Nachweis Ihres Garantieanspruchs den Kaufbeleg bei. [. . . ] Les dispositions stipulées ci-dessus ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défaut et vice cachés qui s'applique, en tout état de cause, dans les conditions des articles 1641 et suivants, du code civil. Garantie AEG Huishoudelijke Apparaten neemt voor reparaties binnen de garantietermijn - voor zover de defecten zijn terug te voeren op materiaal - en/of constructiefouten - de kosten op zich voor materiaal en arbeidsloon. Wanneer garantie wordt verlangd, dient de faktuur can aankoop te worden overlegd. Buiten elke garantieverplichting vallen losse onderdelen van glas en/of kunststof. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWA 3100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWA 3100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag