Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA3000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA3000. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWA3000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA3000 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWA3000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (416 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EWA3000 (415 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWA3000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geef de gebruiksaanwijzing aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Algemene veiligheid · Het apparaat mag uitsluitend aan een voeding worden aangesloten, waarvan de spanning gelijk is aan de spanning zoals genoemd op het typeplaatje (K)!· De netstekker nooit aan de draad of het aansluitsnoer uit het stopcontact trekken. · Als het aansluitsnoer van dit apparaat beschadigd is, dient deze door de fabrikant, diens klantenservice of een erkende vakorganisatie vervangen te worden. · Gebruik de waterkoker in geen geval als deze gevallen is of als deze zichtbare beschadigingen heeft. [. . . ] · Gebruik de waterkoker uitsluitend voor het verwarmen van water!Nooit voedingsmiddelen of toevoegingen voor levensmiddelen in de waterkoker toevoegen. · Gebruik het apparaat nooit met open deksel (D), omdat de automatische uitschakeling dan niet kan functioneren. · Bescherm het apparaat en het elektriciteitssnoer tegen hitte en nattigheid of vocht. · De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is als gevolg van oneigenlijk gebruik of onjuiste bediening. · De waterkoker uitsluitend in combinatie met de daarvoor bestemde sokkel gebruiken. Verwijderen 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijke en geschikt voor hergebruik. Verwijder de verpakkingsmaterialen volgens de markeringen bij het plaatselijke afvalverwijderingsdepot in de daarvoor voorziene containers. 2 Oude apparaten Het symbool op het product of de verpakking daarvan verwijst naar het feit dat dit product niet als regulier huishoudelijke afval te behandelen is, maar dat het bij een centraal afvalverwijderingsdepot voor het herbewerken of recyclen van elektrisch en elektronisch apparatuur afgegeven dient te worden. Als gevolg van uw bijdrage voor het op de juiste wijze verwijderen van dit product, helpt u mee het milieu en de gezondheid van u en uw medemens te beschermen. Milieu en gezondheid worden door het op onjuiste wijze verwijderen in gevaar gebracht. Meer informatie over het recyclen van dit product treft u bij de gemeente aan of bij de organisatie waar u het product hebt gekocht. W Bedieningsinstructies Voordat u de nieuwe waterkoker gaat gebruiken, dient deze om hygiënische redenen, zowel van binnen als van buiten met een vochtige doek afgenomen te worden. 16 l Ingebruikname 0 Sokkel (J) op een vaste ondergrond plaatsen. Als de koker met slechts weinig water is gevuld, verlengd de uitschakeltijd. Beveiligingssysteem Dit apparaat is voorzien van een droogkookbeveiliging. Dit beveiligt het apparaat tegen oververhitting bij gebruik zonder water of het droogkoken bij ingebruikname met een geopende deksel. Als het apparaat per ongeluk zonder water in gebruik wordt genomen, is het automatisch tegen oververhitting beveiligd. 5-10 minuten laten afkoelen. 3 0 0 0 0 0 Niet benodigde lengte van het elektriciteitssnoer kan in de onderkant van de sokkel (J) worden opgerold. Minstens met zo veel water vullen dat de waterstand van de waterstandindicatie (G) zichtbaar is, echter ten hoogste tot de maximale markering. Alleen op deze manier werkt de automatische uitschakeling op betrouwbare wijze. AAN-/UIT-schakelaar (H) omlaag drukken, de bedrijfsindicatie brandt en het apparaat begint het water te verwarmen. De AAN-/UIT-schakelaar (H) kan alleen geactiveerd worden als de koker op de sokkel (J) staat. Het water van het eerste kookproces niet voor het bereiden van voedingsmiddelen gebruiken. Reiniging en onderhoud 1 1 0 0 Voor elke reiniging van de waterkoker, de stekker uit het stopcontact nemen. De waterkoker en sokkel nooit onder stromend water reinigen of geheel in (afwas)water onderdonmpelen. [. . . ] De gebruiksaanwijzing van de fabrikant dient hierbij opgevolg te worden. ­ na een bediening zonder water of met weinig water is het apparaat nog niet voldoende afgekoeld. Korte tijd wachten en nogmaals proberen. 1 De oplossing is geen geval laten koken, omdat er anders een overmaat aan schuim kan optreden. Nooit ontkalkingmiddel in een emaillen gootsteen gieten en nooit een tweede keer gebruiken. Technische gegevens Netspanning: 220 - 240 V/50 Hz Vermogen: 1850 - 2200 W Max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWA3000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWA3000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag