Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA1760.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA1760.1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWA1760.1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA1760.1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWA1760.1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (64 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EWA1760.1 (61 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWA1760.1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geef deze door aan een eventuele volgende bezitter van het apparaat. Algemene veiligheid Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomnet waarvan de spanning met de aanduiding op het typeplaatje (G) overeenkomt. Als het aansluitsnoer van dit apparaat is beschadigd, moet het door de service-afdeling van de fabrikant, zijn klantenservice of een vakman worden vervangen ter voorkoming van gevaren. Gebruik de waterkoker absoluut niet als deze is gevallen of zichtbaar is beschadigd. [. . . ] · Let op: te vol doen kan leiden tot overspatten van kokend water. · Gebruik de waterkoker uitsluitend voor het verhitten van water. Nooit levensmiddelen of levensmiddelen toevoegingen in de waterkoker doen. · Gebruik het apparaat nooit met open deksel (A), anders werkt de automatische uitschakeling niet. · De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door gebruik dat niet volgens de bestemming is of door verkeerde bediening. 2 Afgifte Afdanken Afgifte Afdanken van verpakkingsmateriaal Gooi verpakkingsmateriaal niet bij het normale afval. Neem de volgende aanwijzingen in acht: Verpakkingsmateriaal van karton kan bij het oud papier. Geef de kunststof zak van polyethyleen (PE) af bij een afgiftepunt voor PE. Verpakkings-delen van polystyrol-schuim (PS) zijn CFK-vrij en kunnen worden afgegeven bij een afgiftepunt voor recycling. Informeer bij uw gemeente naar het afgiftepunt voor recyc-ling van uw afval. Dat geldt voor de kunststof zak van polyethyleen (PE) en de verpakkingsdelen van CFK-vrij polystyreen schuim (PS). Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woon-plaats. Afgifte Afdanken van het oude apparaat Als u uw apparaat op een dag definitief buiten werking stelt, kunt u het naar het dichtstbijzijnde afgiftepunt voor recycling brengen of naar uw vakhandel, die de machine tegen een geringe bijdrage in de kosten terugneemt. Als u uw oude apparaat afdankt, lever het dan in bij uw vakhandelaar of informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats. 13 l Bedieningsvoorschriften Voordat u de nieuwe waterkoker in gebruik neemt, moet u deze om hygiënische redenen van binnen en van buiten met een vochtige doek reinigen. Veiligheidssysteem Alle AEG-waterkokers zijn voorzien van een droogkookbeveiliging. Deze beschermt het apparaat tegen oververhitting bij gebruik zonder water en tegen leegkoken bij gebruik met geopend deksel. Als het apparaat bij vergissing zonder water wordt gebruikt, wordt het automatisch beschermd tegen oververhitting. 5-10 minuten afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt. Ingebruikneming 0 Sokkel (F) op een stevige ondergrond plaatsen. [. . . ] Wilt u gekookt water nog eens opwarmen, druk dan de AAN-/UIT-schakelaar (E) opnieuw naar onderen. Als het water kookt, wordt de waterkoker automatisch uitgeschakeld. 1 Oplossing in geen geval aan de kook brengen, omdat deze anders kan overkoken. Ontkalkingsmiddel nooit in geëmailleerde gootsteen gieten en niet nogmaals gebruiken. 14 l Technische gegevens Netspanning: 230 V/50 Hz Opgenomen vermogen: 1800 W ; Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: · 73/23/EEG van 19-2-1973 "Laagspanningsrichtlijn", inclusief wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWA1760.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWA1760.1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag