Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA1700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA1700. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWA1700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA1700 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWA1700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1145 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWA1700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geef de gebruiksaanwijzing aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de officiële regels der techniek en de wet in het kader van veilige apparaten. [. . . ] Tijdens de werking van de Express ­ waterkoker ontstaan hoge temperaturen, die bij een onvoorzichtig gebruik van het apparaat tot verbrandingen kunnen leiden. Pak het apparaat daarom uitsluitend vast aan de daarvoor voorziene greep of het handvat (C). Niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur plaatsen of gebruiken. Nooit voedingsmiddelen of toevoegingen voor levensmiddelen in de waterkoker toevoegen. Gebruik het apparaat nooit met open deksel (B), omdat de automatische uitschakeling dan niet kan functioneren. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is als gevolg van oneigenlijk gebruik of onjuiste bediening. De waterkoker uitsluitend in combinatie met de daarvoor bestemde sokkel gebruiken. Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen op het product of Het symbool op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ] Nooit ontkalkingmiddel in een emaillen gootsteen gieten en nooit voor een tweede keer gebruiken. Dit beveiligt het apparaat tegen oververhitting bij gebruik zonder water of het droogkoken bij ingebruikname met een geopende deksel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWA1700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWA1700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag