Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA 1600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA 1600. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EWA 1600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EWA 1600 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EWA 1600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1416 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EWA 1600 (250 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EWA 1600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de officiële regels der techniek en de wet in het kader van veilige apparaten. Ondanks dat zien wij ons als fabrikant genoodzaakt u met de volgende veiligheidsinstructies bekend te maken. Volg met name de veiligheidsrichtlijnen op de eerste pagina'svan deze gebruiksaanwijzing op! [. . . ] Het volgende dient bij het gebruik van de Express ­ waterkoker in aanmerking genomen te worden: Vóór de ingebruikname dient erop gelet te worden dat de voeding of toevoer en de stekker droog zijn. Tijdens de werking van de Express ­ waterkoker ontstaan hoge temperaturen, die bij een onvoorzichtig gebruik van het apparaat tot verbrandingen kunnen leiden. Pak het apparaat daarom uitsluitend vast aan de daarvoor voorziene greep of het handvat (E). Niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur plaatsen of gebruiken. Nooit voedingsmiddelen of toevoegingen voor levensmiddelen in de waterkoker toevoegen. Gebruik het apparaat nooit met open deksel (C), omdat de automatische uitschakeling dan niet kan functioneren. De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijke en geschikt voor hergebruik. Verwijder de verpakkingsmaterialen volgens de markeringen bij het plaatselijke afvalverwijderingsdepot in de daarvoor voorziene containers. Het symbool op het product of de verpakking daarvan verwijst naar het feit dat dit product niet als regulier huishoudelijke afval te behandelen is, maar dat het bij een centraal afvalverwijderingsdepot voor het herbewerken of recyclen van elektrisch en elektronisch apparatuur afgegeven dient te worden. Als gevolg van uw bijdrage voor het op de juiste wijze verwijderen van dit product, helpt u mee het milieu en de gezondheid van u en uw medemens te beschermen. Meer informatie over het recyclen van dit product treft u bij de gemeente aan of bij de organisatie waar u het product hebt gekocht. Als u reeds verhit water nogmaals wilt verhitten, drukt u de AAN-/UIT-schakelaar (F) weer omhoog. Voordat u de nieuwe waterkoker gaat gebruiken, dient deze om hygiënische redenen, zowel van binnen als van buiten met een vochtige doek afgenomen te worden. Dit beveiligt het apparaat tegen oververhitting bij gebruik zonder water of het droogkoken bij ingebruikname met een geopende deksel. [. . . ] De oplossing is geen geval laten koken, omdat er anders een overmaat aan schuim kan optreden. 0 Na het ontkalken de waterkoker grondig met schoon water uitspoelen. Nooit ontkalkingmiddel in een emaillen gootsteen gieten en nooit een tweede keer gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EWA 1600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EWA 1600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag