Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EVY7600AOX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EVY7600AOX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EVY7600AOX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EVY7600AOX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EVY7600AOX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2542 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EVY7600AOX (2533 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EVY7600AOX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden. NEDERLANDS 3 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1. 1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! [. . . ] Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. 3) 7. 6 Strijkvrij Het apparaat wast en centrifugeert het wasgoed voorzichtig om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het apparaat vertraagt de centrifugeersnelheid, gebruikt meer water en past de programmaduur aan het type wasgoed aan. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. 1) Kort: om het wasgoed om te frissen. 3) Langste: De programmaduur verlengen, zal het energieverbruik laten toenemen. De geoptimaliseerde opwarmfase bespaart energie en de lagere duur heeft dezelfde wasresultaten (vooral voor normaal bevuild). 7. 7 Time Manager Als u een wasprogramma instelt, toont het display de standaardduur. Het symbool Time Manager is alleen beschikbaar bij de programma's in de tabel. 1) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Eco Info De streepjes Eco Info (alleen bij de programma's voor katoen en synthetica) geven de efficiëntie weer van het wasprogramma qua energiebesparing: • 6 streepjes: de efficiëntste instelling voor optimale wasprestaties. Het aantal Eco Info-streepjes verandert als u de duur wijzigt van het wasprogramma (zie Time Manager) en de wastemperatuur. Om de prestaties van het wasprogramma te optimaliseren moet het aantal streepjes toenemen: • Als de programmaduur toeneemt, komen er meer Eco Info-streepjes. Door de duur van het wasprogramma te verlengen, kunnen constante prestaties mogelijk worden die het energieverbruik verlagen. • Als u de wastemperatuur verlaagt, komen er meer Eco Info-streepjes. Aanduiding NEDERLANDS 13 Advies voor de meest efficiënte instelling: • Stel de aanduiding Time Manager of in. • Stel de voorwasoptie niet in. 7. 8 My Favourite Met deze optie kunt u uw favoriete programma en opties opslaan. Als u iets incorrect instelt, dan wordt Err op het display weergegeven. 16 www. electrolux. com 9. 5 Een programma starten zonder startuitstel Druk op : stopt met knip• Het indicatielampje peren en blijft branden. • Het programma start, de deur is vergrendeld en het display toont de weer. gave • De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water. Na ongeveer 15 minuten na de start van het programma: • Het apparaat past automatisch de programmaduur aan aan de wasgoedbelading. Het wasprogramma gaat verder. 9. 8 Een programma annuleren 1. 2. Druk een paar seconden op de toets om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat pompt geen water weg. 9. 9 De deur openen Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van het apparaat vergrendeld en op het display staat het . Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn, kunt u de deur niet openen. De deur van het apparaat openen wanneer het startuitstel in werking is: 1. Druk een paar seconden op de knop om het apparaat uit te schavoor kelen. Stel het programma opnieuw in. 9. 6 Een programma starten met een uitgestelde start • Druk nogmaals op tot op het display het gewenste startuitstel verschijnt. – Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. [. . . ] Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw. WAARSCHUWING!Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0 °C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt. 12. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EVY7600AOX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EVY7600AOX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag