Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EVY6800AOX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EVY6800AOX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EVY6800AOX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EVY6800AOX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EVY6800AOX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (580 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EVY6800AOX (596 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EVY6800AOX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden. NEDERLANDS 3 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1. 1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! [. . . ] BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 1 2 3 4 5 6 1 Bedieningspaneel 2 Stroomlampje/symbool/indicatielamp- 4 11 3 2 1 7 8 9 je 3 Knop voor ovenfuncties 4 Elektronische tijdschakelklok 5 Temperatuurlampje/magnetronver- 10 mogenlampje/symbool/indicatielampje 6 Temperatuurknop / magnetronvermogen 7 Magnetrongenerator 8 Grill 9 Lampje 10 Rekframe, verwijderbaar 11 Rekstanden 3. 1 Accessoires Bakrooster Voor kookgerei, cake bakblikken en braadvormen. 4. 2. 4. 1 Eerste reiniging • Verwijder alle onderdelen van het apparaat. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". Druk op of op uur in te stellen. om het huidige Druk op om te bevestigen (alleen nodig voor de eerste instelling. "00" knippert. 4. 2 Tijd instellen Na de eerste aansluiting op het elektriciteitsnet, blijven alle symbolen op het display enkele seconden branden. Later wordt de nieuwe tijd automatisch opgeslagen na 5 seconden). 8 www. electrolux. com Het display Temperatuur/Tijd geeft de nieuwe tijd weer. De dagtijd wijzigen U kunt de dagtijd alleen wijzigen als de oven is uitgeschakeld. . symbool Voer de procedure "De tijd instellen" uit om de nieuwe tijd in te stellen. 5. Draai, om het apparaat uit te schakelen, de functieknop van de oven op de uitstand ("0") . Knopsymbool, indicatielampje of lampje (afhankelijk van het model - zie productbeschrijving): • Het indicatielampje gaat aan wanneer de oven opwarmt. • Het symbool geeft aan of de knop de kookzones, de ovenfuncties of de temperatuur bedient. 5. 1 Het apparaat aan- en uitzetten 1. Verdraai de functieknop om een magnetronfunctie te selecteren / . Hiermee wordt het apparaat automatisch geactiveerd met de standaardinstellingen. 3. om de klokfuncties te se- 5. 2 Magnetronfuncties Ovenfunctie Binnenverlichting Magnetron Applicatie Het lampje activeren zonder een bereidingsfunctie. • U krijgt betere resultaten met rijst als u een platte, brede schaal gebruikt. 6. 2 Voorbeelden van kooktoepassingen voor de instellingen van het vermogen De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn. 12 www. electrolux. com Vermogeninstelling • • • • 1000 Watt 900 Watt 800 Watt 700 Watt Gebruik • Verwarmen van vloeistof • Dichtschroeien aan het begin van het kookproces • Koken van groenten • Smelten van gelatine en boter • Ontdooien en verwarmen van bevroren maaltijden • Een maaltijd op een bord verwarmen • Stoofpot sudderen • Eiergerechten koken • • • • • • • • • • • Maaltijden door laten koken Delicaat voedsel koken Babyvoeding verwarmen Rijst laten sudderen Delicaat voedsel verwarmen Kaas smelten Vlees, vis en brood ontdooien Kaas, room en boter ontdooien Fruit en cake ontdooien (gebak) Gistdeeg laten rijzen Koude gerechten en drankjes verwarmen • 600 Watt • 500 Watt • 400 Watt • 300 Watt • 200 Watt • 100 Watt 7. KLOKFUNCTIES SYMBOOL FUNCTIE KOOKWEKKER BESCHRIJVING Voor het instellen van een afteltijd. U kunt de KOOKWEKKER op elk gewenst moment instellen, ook als het apparaat uit staat. U kunt Duur en Einde gelijktijdig instellen om de tijd in te stellen waarop het apparaat moet worden in- en uitgeschakeld. DAGTIJD DUUR EINDE NEDERLANDS 13 Druk herhaaldelijk op klokfunctie te wijzigen. om de 1. Druk steeds opnieuw op tot op het display verschijnt en "00" knippert. Als de ingestelde tijd langer is dan 60 minuten, dan verschijnt het symbool op het display. Wanneer de ingestelde tijd is verlopen, klinkt er gedurende twee minuten een geluidssignaal. Als u de KOOKWEKKER instelt als BEREIDINGSDUUR of EINDE lopen, gaat het symbool aan op het display. Druk op om de instellingen van de klokfuncties te bevestigen of wacht 5 seconden voordat de instelling automatisch wordt bevestigd. 2. 7. 1 De DUUR of het EINDE instellen 1. 3. Druk herhaaldelijk op play of toont. Er klinkt twee minuten een geluidssigof naal nadat de tijd is afgelopen. Druk op een willekeurige knop of open de deur van de oven om het geluid te stoppen. Als u op de knop drukt terwijl u het uur instelt voor de DUUR , gaat het apparaat naar de instelling van de functie EINDE . 7. 3 Timer met optelfunctie Gebruik de timer met optelfunctie om bij te houden hoe lang de oven werkt. Deze wordt onmiddellijk ingeschakeld wanneer de oven begint met opwarmen. [. . . ] / voorverwarmen op 700 Watt, 1 x omdraaien Crostino-schaal op onderste glasplaat, Max. / voorverwarmen op 700 Watt, 1 x omdraaien Appeltaart 220 400 - 25 Regelmatig omdraaien Kaastaart, ingevroren (2 x 70 g) Toast met ham en kaas, ingevroren (2 x 100 g) Hamburger, ingevroren (2 x 90 g) 230 200 - 25 Regelmatig omdraaien 230 200 - 20 Na 15 min. omdraaien. Pizza, ingevroren Ø 28 cm (320 g) 230 200 - 15 Regelmatig omdraaien De aangegeven bereidingstijden en -temperaturen zijn slechts richtlijnen en hangen af van het type en de kwaliteit van de ingrediënten. 11. Opmerkingen over schoonmaken: • Maak de voorkant van het apparaat schoon met een zachte doek en een warm sopje. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EVY6800AOX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EVY6800AOX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag