Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EVY6800AAX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EVY6800AAX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EVY6800AAX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EVY6800AAX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EVY6800AAX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (580 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EVY6800AAX (596 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EVY6800AAX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. € Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. [. . . ] Rookgassen die vrijkomen uit alle pyrolytische ovens / kookresten zoals beschreven, zijn niet schadelijk voor mensen, inclusief zuigelingen of personen met medische aandoeningen. 4 Binnenverlichting • De gloeilampen of halogeenlampen in dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. € Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat. € Combi schaal Voor cake en koekjes Voor braden en roosteren of als pan om vet op te vangen 7 1 Knop voor de ovenfuncties 2 Elektronische tijdschakelklok 3 Knop voor de temperatuur 4. De dagtijd wijzigen U kunt de dagtijd alleen wijzigen als het apparaat uit staat. Com Blijf op drukken tot de weergave voor knippert op het disde tijd van de dag play. Voer de procedure "De dagtijd instellen" uit om de nieuwe tijd in te stellen. Draai, om het apparaat uit te schakelen, de functieknop van de oven op de uitstand. Voor het braden of braden en bakken van gerechten waarvoor dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op meer dan 1 steunhoogte, zonder dat er smaken worden overgebracht van het ene naar het andere gerecht. Voor het grillen van plat voedsel in kleine hoeveelheden op het midden van de rooster. Het grillelement en de ovenventilator werken samen, zodat de hetelucht rond de gerechten circuleert. SAFE en gaat aan op het display als u een schakelaar verdraait of op een knop drukt. Druk na een automatische uitschakeling op een willekeurige knop om het toestel opnieuw te activeren. De automatische uitschakeling werkt met alle ovenfuncties, behalve de binnenverlichting, bereidingsduur, einde en tijdsvertraging. Na het uitschakelen van het apparaat blijft de ventilatie door werken totdat de temperatuur in het apparaat is afgekoeld. 2 Automatische uitschakeling Het toestel schakelt zichzelf na enige tijd uit om veiligheidsredenen: • Als een ovenfunctie in werking is. Om dit te voorkomen is de oven voorzien van een veiligheidsthermostaat die de stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de oven automatisch weer ingeschakeld. € Het apparaat heeft een speciaal systeem dat de lucht circuleert en voor doorlopende recycling van stoom zorgt. Dankzij dit systeem is het mogelijk om voedsel te bereiden in een atmosfeer met stoom en worden de gerechten zacht van binnen en knapperig van buiten. Ga altijd iets terug staan van het apparaat als u de deur van het apparaat tijdens de werking opent. € Plaats geen voorwerpen direct op de bodem van het apparaat en bedek de bodem tijdens de bereiding niet met aluminiumfolie. [. . . ] Als de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt, wordt de deur vergrendeld. Draai, om de pyrolytische reiniging te stoppen voordat deze is voltooid, de knop voor de ovenfuncties naar de uit stand. Leg een doek op de bodem van de oven om schade aan het ovenlampje en het afdekglaasje te voorkomen. Houd de halogeenlamp altijd met een doek vast om te voorkomen dat er vetrestjes op de ovenlamp verbranden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EVY6800AAX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EVY6800AAX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag