Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUU11410

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUU11410. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUU11410 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUU11410 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUU11410 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1449 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EUU11410 (6464 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUU11410

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die einzufrierenden Lebensmittel in die beiden oberen Fächer des Gerätes einlegen; soll nur eine geringe Menge an Lebensmitteln eingefroren werden, nur das oberste Fach verwenden. Wenn das nicht der Fall ist, ist es nötig, die tiefgefrorenen Lebensmittel innerhalb kurzer Zeit zu verbrauchen (eine Temperaturerhöhung der Tiefkühlkost verkürzt die Aufbewahrungsdauer). Ihr Gefriergerät ist mit einer Warntonanlage ausgestattet, die anzeigt, daß die Temperatur im Gefrierraum zu hoch ist und eine ordnungsgemäße Lagerung des Gefriergutes nicht mehr gewährleistet (wärmer als -12°C). Die Zahlen geben für die jeweilige Art von Tiefkühlgut die Lagerzeit in Monaten an. [. . . ] Vermijden dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de achterkant in de zone van de warmtewisselaar. inlichtingen over ophaaldiensten kunnen worden verschaft door de gemeentelijke autoriteiten. De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool zijn geschikt voor recycling. Weggooien van oude apparaten Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18°C te zijn. Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in. Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in het vriesvak; de blikjes of flessen zouden kunnen ontploffen. Neem de volgende regels in acht: I Overtuig u er tijdens het kopen van diepgevroren artikelen van dat deze in de winkel ook werkelijk diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen artikelen waarvan de verpakking bol staat of sterk beschadigd is. I Breng de gekochte artikelen zo snel mogelijk naar uw diepvriezer over. I Overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet. I In het eerste vak mag u de producten slechts tot aan het aangegeven teken in de wand vullen opdat de luchtcirculatie ongehinderd plaats kan vinden. Neem voor iedere handeling altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Belangrijk Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden. Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat kunnen beschadigen. Naar behoefte kunt u de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met schoon water. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. [. . . ] Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02t73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336EG-richtlijn van 3/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUU11410

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUU11410 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag