Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUT 1258

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUT 1258. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUT 1258 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUT 1258 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUT 1258 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (300 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EUT 1258 (303 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUT 1258

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KOELKAST - REFRIGERATEUR - KÜHLSCHRANK - REFRIGERATOR GEBRUIKSAANWIJZING - MODE D`EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG - INSTRUCTION BOOK EUT 1258 NL FR DE GB DK 200380300 B/E/7. (06. ) NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] verwijderen van de ontstane dauw- en ijslaag mogelijk met de bij het apparaat geleverde krabber. De op de afbeelding getoonde bak wordt niet bij het apparaat geleverd!Als de dauw- en ijslaag zo dik is, dat hij niet meer verwijderd kan worden met de krabber, dan is ontdooien noodzakelijk. Verloop van het ontdooien: Zet de thermostaatknop op stand << Trek de stekker uit het stopcontact. Haal alle ingevroren levensmiddelen uit het apparaat en leg ze, ingepakt in papier of doeken, in een korf en zet die op een koele plaats of leg ze in het vriesvak c. q. Veeg het dooiwater van tijd tot tijd met een doek of spons in de richting van de zijkant van het apparaat weg, daar kan het zich in een daarvoor bedoeld afvoerkaneel verzamelen en vervolgens op de volgende manier verwijderd worden: Zet een geschikte opvangbak voor het apparaat. >>. 8 NL Trek de smeltwaterafvoer, in het midden van het onderste gedeelte van het apparaat, voorzichtig in de richting van de pijl naar buiten, via deze opening loopt het smeltwater in de bak. U kunt het verloop van het ontdooien bespoedigen door op de koelplaten een een kopje of schoten heet water te zetten. Maak na het ontdooien de vochtige oppervlaktes droog en zet de smeltwaterafvoer terug op zijn plaats. Draai de thermostaatknop op de stand <<-18°C>> en laat het apparaat minstens 2 uur in de invriesmodus werken. Leg dan de eerder verwijderde levensmiddelen terug in de kast. Reiniging en onderhoud U kunt de vriezer het beste tegelijk ontdooien en schoonmaken. De binnenzijde van het apparaat met handwarm water schoonmaken en droog wrijven. Stof en vuil die zich op de condensor en de achterkant van de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee maal per jaar te verwijderen. Apparaat buiten gebruik Als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, gaat u als volgt te werk: Zet de thermostaatknop op de stand << Trek de stekker uit het stopcontact. Laat de deur een klein eindje open staan, dan kunnen er in de kast geen nare luchtjes ontstaan. >>. Problemen oplossen Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt. U hebt warme levensmiddelen in het apparaat gezet, De deur is niet goed gesloten. Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier voeten moeten op de vloer staan). Het apparaat koelt te sterk. Het apparaat maakt veel geluid. Als de adviezen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde dealer. [. . . ] De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: - chemische en elektrochemische inwerking van water, - abnormale milieuomstandigheden in het algemeen - voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden - contact met agressieve stoffen. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. 10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUT 1258

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUT 1258 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag