Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUP 23901

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUP 23901. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUP 23901 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUP 23901 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUP 23901 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2165 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUP 23901

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant. Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: ­ open vuur en ontstekingsbronnen vermijden ­ de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren · Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. [. . . ] Temperatuurregeling De temperatuur in het apparaat wordt gecontroleerd door de thermostaatknop die bovenop de kast zit. Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen: · Draai de knop met de klok mee om de maximale koude te verkrijgen · Draai de knop tegen de klok in om de minimale koude te verkrijgen. De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: · de omgevingstemperatuur · Hoe vaak de deur geopend wordt · De hoeveelheid voedsel die bewaard wordt · Druk op de functietoets (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram verschijnt. Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functiemenu"). Alarm hoge temperatuur Een toename van de temperatuur in het vriesvak (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aangegeven door: · 1 Alarmlampje deur open 2 Lampje voor positieve of negatieve temperatuur 3 Weergave temperatuur 4 Action Freeze-controlelampje Inschakelen Nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken drukt u, als het display niet verlicht is, op de AAN/UIT schakelaar om het apparaat in te schakelen. Zodra het apparaat is ingeschakeld, verschijnen de volgende signalen op het bedieningspaneel: · De indicatie voor positieve of negatieve temperatuur zal positief zijn, dat geeft aan dat de temperatuur positief is · Het temperatuurcontrolelampje knippert, de achtergrond van het display is rood en er klinkt een zoemer. Druk op de functietoets om de zoemer uit te schakelen (zie ook "Alarm hoge temperatuur" ). Zet de thermostaatknop in de middelste stand, het apparaat wordt ingesteld om de volgende temperatuur te leveren: ongeveer -18°C in de vriezer. Functiemenu Elke keer als de functietoets wordt ingedrukt, worden de volgende functies met de klok mee geactiveerd: · Uitschakelen Het apparaat wordt uitgeschakeld door de AAN/UIT schakelaar langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. daarna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven. Als u op de functietoets drukt om het alarm uit te schakelen, verschijnt de hoogste temperatuur die in het vak bereikt is op het disgedurende enkele seconden. Play Op dit punt stopt het knipperen en de kleur van het display verandert van rood in wit. Alarm open deur Als de deur langer dan 1 minuut open blijft staan klinkt er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door: · Druk op de functietoets om het geluidsalarm uit te schakelen. Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. Activeer om vers voedsel in te vriezen de Action Freeze functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in de twee bovenste vakken. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit. Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe. [. . . ] Montage-instructies voor het onderste gedeelte van de compensator van de deur 1. Maak de twee schroeven in het onderste gedeelte los zonder deze geheel los te schroeven, als de deur open staat. Plaats de stalen compensator zoals aangegeven in de afbeelding en plaats het bovenste gedeelte onder de kop van de schroeven. Lijn de compensator uit met de stalen doorpaneel en draai de schroeven vast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUP 23901

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUP 23901 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag