Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUP23900X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUP23900X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUP23900X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUP23900X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUP23900X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1604 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EUP23900X (1125 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUP23900X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant van het apparaat kan circuleren. Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de kelder geplaatst worden. Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door een erkend servicecentrum en laat geen andere dan originele reserveonderdelen plaatsen. Tracht, in geval van storing of een defect, dit apparaat niet zelf te repareren. [. . . ] Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Alarmindicator open deur Indicator positieve of negatieve temperatuur Temperatuurindicator Als deze brandt, betekent dit dat de snelvriesfunctie werkt Druk op toets (A) om de apparatuur in te schakelen, als het display niet brandt nadat de stekker in het stopcontact gedaan is. Zodra de apparatuur ingeschakeld is, zijn de volgende signaleringen op het bedieningspaneel te zien: · Het symbool (2) zal positief zijn om aan te geven dat de temperatuur boven nul is. De temperatuur knippert, de achtergrond van het display is rood en er is een geluid (zoemer) te horen. Druk op toets (C) en het geluid gaat uit (zie ook paragraaf "alarm overtemperatuur"). Iedere keer dat op toets C gedrukt wordt, worden met de klok mee de volgende functies ingeschakeld: Symbool 4 : de snelvriesfunctie Geen symbool : normale werking. De diepvriezer wordt uitgeschakeld door toets (A) langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. Hierna wordt aangegeven dat de temperatuur vanaf -3 -2 -1 afgeteld wordt. Door de knop van de diepvriezer (D) op een tussenstand te zetten, zal de diepvriezer de volgende temperatuur verschaffen: circa -18°C in de diepvriezer. De diepvriezer is voorzien van het symbool dat betekent dat deze geschikt is om verse voedingsmiddelen te in te vriezen en bevroren- en diepvriesproducten over lange tijd te bewaren. De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan worden vergroot om een hogere temperatuur te bereiken (warmer) door de thermostaatknop naar G te draaien of verminderd (kouder) door de knop naar G te draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: De kamertemperatuur; de frekwentie waarmee de deuren geopend worden; de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; de plaats van het apparaat. Aangeraden wordt de knop op de tussenstand te draaien om een interne temperatuur van ongeveer 18°C te hebben, die een goede bevriezing en behoud van diepvriesproducten garandeert. De maximum hoeveelheid voedingsmiddelen die in 24 uur ingevroren mag worden, staat op het identificatieplaatje. Om de op het "identificatieplaatje" aangeduide hoeveelheid in te vriezen, dient men de voedingsmiddelen rechtstreeks in aanraking met de koelende oppervlakken te brengen (lade of bak verwijderen). Indien de voedingsmiddelen in de laden of bakken ingevroren worden, wordt de maximum hoeveelheid wat minder. om verse voedingsmiddelen in te vriezen dient men de snelvriesfunctie in te schakelen. Druk op toets C (indien nodig meerdere keren) tot de bijbehorende icoon verschijnt. Doe de voedingsmiddelen na een voorkoelperiode van 24 uur in de diepvriezer. Doe gedurende die tijd geen andere in te vriezen voedingsmiddelen in de diepvries. Doe de in te vriezen voedingsmiddelen in het bovenste vak van de diepvriezer, aangezien dit het koudste punt is. De diepvriesprodukten moet u vóór gebruik in de koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien, al naar gelang de beschikbare tijd. [. . . ] Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 87/308 EG-richtlijnvan 2. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUP23900X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUP23900X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag