Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUN12500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUN12500. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUN12500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUN12500 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUN12500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (771 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EUN12500 (281 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUN12500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Die richtige Einstellung erhält man, unter Berücksichtigung folgender, die Innentemperatur beeinflussender Faktoren: · Durch Drücken die Schnellgefriertaste schaltet sich das Tonsignal aus und durch Drücken erneut die selbe Taste leuchtet die Schnellgefrieranzeige an. Wird die Schnellgefrier-Funktion nicht manuell beendet, schaltet die Elektronik des Gerätes diese Funktion nach 52 Stunden ab . Die Alarmlampe blinkt, wenn die Temperatur im Geräteinneren steigt, und dadurch die richtige Lagertemperatur nicht mehr gewährleistet wird. [. . . ] Indien het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt, adviseren wij om de thermostaatknop in het midden, tussen «min». Met de knop op deze stand wordt de inwendige temperatuur automatisch en voortdurend op een voldoende laag niveau gehouden, waarbij veilig bewaren gegarandeerd wordt. "min" = warmste instelling "max" = koudste instelling Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat De frequentie waarmee de deuren geopend worden; · Totdat het geie iampje gaat Indien de functie niet handmatig voltooid wordt, beëindigt het apparaat deze functie na 52 uur. Indien het controlelampje oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is (-12°C). Bij de eerste ingebruikname, of na een schoonmaakbeurt, licht het controlelampje op totdat de inwendige temperatuur het veilige niveau bereikt heeft. Voor het invriezen van zeer kleine hoeveelheden, zoals enige restanten van een maaltijd of een enkel vers brood, is het niet nodig om de diepvriezer naar de invries-stand om te schakelen. Voor het in-één-keer invriezen van de maximaal toegestane hoeveelheid, verdient het aanbeveling om de schakelaar 24 uur van te voren op de invries-stand te zetten. Met name voor de maximaal toegestane hoeveelheid wordt het invriesproces na 24 uur geacht beëindigd te zijn. Is de vriezer reeds in gebruik, zet dan de schakelaar Met uitzondering van consumptieijs worden diepvriesartikelen voor verdere behandeling of het nuttigen ontdooid. Frituur-artikelen kunnen direct vanuit de vriezer in de frituurpan gedaan worden, de frituurtijd is dan wel langer dan in reeds ontdooide toestand. De magnetronoven is uiterst geschikt voor het ontdooien van allerlei diepvriesproducten; raadpleeg de instructies voor de betreffende oven. Maak de onderkant goed droog, anders vriezen de laatjes vast aan datgene waar u ze bovenop zet. Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen geven wij u hieronder enkele belangrijke tips: I De max. Hoeveelheid levensmiddelen die u kunt invriezen in 24 uur staat aangegeven op het typeplaatje. Voeg gedurende deze tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe. I Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak ze, waar nodig, van te voren goed schoon. Dat heeft twee voordelen: ze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts zoveel te ontdooien als op dat moment nodig is. I Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of braden en vervolgens invriezen. I Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid. I Vermijd rechtstreekse consumptie van ijslollies uit het vriesvak; u zou uw mondhuid kunnen verbranden. I Schrijf de invriesdatum op de pakjes zodat u de houdbaarheidsduur kunt controleren. [. . . ] Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (TKlasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse); +16°C en +32°C (N-Klasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse). Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUN12500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUN12500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag