Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUFG 29820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUFG 29820. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUFG 29820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUFG 29820 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUFG 29820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2765 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EUFG 29820 (2744 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUFG 29820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Bedieningspaneel IJsdispenser Het eerste gebruik Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips 2 4 7 8 8 10 Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Montage Het milieu 10 12 14 14 16 In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. [. . . ] Na afloop van de ingestelde tijd verschijnen de volgende indicaties: · Er klinkt een geluidsalarm tot er op toets (E) gedrukt wordt Vergeet op dit punt niet de flessen uit het vriesvak te halen. de functie kan te allen tijde uitgeschakeld worden door op toets (D) te drukken tot het bijbehorende pictogram gaat knipperen en dan op toets (E) te drukken. Temperatuuralarm Een temperatuurstijging in het vriesvak (bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen of doordat de deur open staat) wordt aangegeven door: · Zal het alarmsignaal stoppen · blijft de temperatuurwaarde knipperen · Het pictogram alarm blijft knipperen Wanneer u op toets (E) drukt om het alarm uit te schakelen, verschijnt de hoogst bereikte temperatuur in het vak op het display gedurende enkele seconden. Alarm deur open Als de deur enkele minuten heeft opengestaan klinkt er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door: · Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. Na ongeveer drie seconden wordt de functie kinderslot weer automatisch geactiveerd. permanent ontgrendelen Houd de toetsen 2 en 3 gelijktijdig ongeveer drie seconden ingedrukt. Knop 2 of 3 licht op om de ontgrendeling aan te geven en het indicatielampje kinderslot (1) gaat uit. de functie kinderslot activeren Houd de toetsen 2 en 3 gelijktijdig ongeveer drie seconden ingedrukt. De activering wordt aangegeven doordat het indicatielampje kinderslot gaat branden. Tijdelijk ontgrendelen Houd knop 2 of 3 ongeveer 3 seconden ingedrukt tot het indicatielampje kinderslot (1) uitgaat. Houd de knop (3) ingedrukt tot de verlichting aan gaat (na ongeveer drie seconden). Houd de knop (3) ingedrukt tot de verlichting uit gaat (na ongeveer drie seconden). Tappen van ijs Het tappen van ijs start als de schoep (5) helemaal wordt ingeduwd en gaat door tot de schoep wordt losgelaten. Nachtmodus Met deze functie zijn de geluid veroorzakende onderdelen van de ijsmaker 's nachts uitgeschakeld De nachtmodus activeren 1. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. Bij terugplaatsing kan (zo nodig) de toevoerschroef van het ijsreservoir tegen de meenemer aan de achterkant worden afgesteld. De vriesmanden uit de vriezer halen De vriesmanden hebben een stop om te voorkomen dat ze er per ongeluk uit worden getrokken of eruit vallen. Op het moment dat u hem uit de vriezer wilt halen, trekt u de mand naar u toe en als u het eindpunt bereikt, haalt u de mand eruit door de voorkant schuin naar boven te houden. Als u hem terug wilt zetten, tilt u de voorkant van de mand iets op om hem in de vriezer te schuiven. Druk als u eenmaal langs de eindpunten heen bent de manden weer op hun plaats. Tips voor het invriezen Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips: · De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. [. . . ] Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Opstelling Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: Plaatsing Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten minste 40 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestaties kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. In dat geval moet de ruimte achter de achterste kast minstens 50 mm diep zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUFG 29820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUFG 29820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag