Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUFG28810X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUFG28810X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUFG28810X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUFG28810X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUFG28810X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1981 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EUFG28810X (1979 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUFG28810X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Bedieningspaneel IJsdispenser Het eerste gebruik Dagelijks gebruik Handige aanwijzingen en tips 18 20 23 24 24 26 Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Montage Het milieu 26 28 30 30 33 In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. [. . . ] Na afloop van de ingestelde tijd verschijnen de volgende indicaties: · Er klinkt een geluidsalarm tot er op toets (E) gedrukt wordt Vergeet op dit punt niet de flessen uit het vriesvak te halen. de functie kan te allen tijde uitgeschakeld worden door op toets (D) te drukken tot het bijbehorende pictogram gaat knipperen en dan op toets (E) te drukken. Temperatuuralarm Een stijging van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door een stroomuitval of doordat de deur openstaat) wordt aangegeven door: · Het pictogram alarm blijft knipperen Wanneer u op toets (E) drukt om het alarm uit te schakelen, verschijnt de hoogst bereikte temperatuur gedurende enkele seconden op de indicatie . Daarna wordt de normale werking weer aangegeven met de temperatuur van het gekozen vak. tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op toets (E) te drukken. Alarm deur open Als de deur enkele minuten heeft opengestaan klinkt er een geluidsalarm. Toestand bij geopende deur wordt aangegeven door: · knipperend pictogram · Zoemer Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. Tijdelijk ontgrendelen Houd knop 2 of 3 ongeveer 3 seconden ingedrukt tot het indicatielampje kinderslot (1) uitgaat. Na ongeveer drie seconden wordt de functie kinderslot weer automatisch geactiveerd. permanent ontgrendelen Houd de toetsen 2 en 3 gelijktijdig ongeveer drie seconden ingedrukt. Knop 2 of 3 licht op om de ontgrendeling aan te geven en het indicatielampje kinderslot (1) gaat uit. de functie kinderslot activeren Houd de toetsen 2 en 3 gelijktijdig ongeveer drie seconden ingedrukt. De activering wordt aangegeven doordat het indicatielampje kinderslot gaat branden. Houd de knop (3) ingedrukt tot de verlichting aan gaat (na ongeveer drie seconden). U kunt voedsel plaatsen dat uitsteekt tot de beladingslimiet die aan de zijkant van het middengedeelte staat vermeld, op alle planken behalve de bovenste plank Kantel en trek het ijsreservoir naar buiten om deze eruit te halen. Bij terugplaatsing kan (zo nodig) de toevoerschroef van het ijsreservoir tegen de meenemer aan de achterkant worden afgesteld. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). Ontdooien Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. De vriesmanden uit de vriezer halen De vriesmanden hebben een stop om te voorkomen dat ze er per ongeluk uit worden getrokken of eruit vallen. Op het moment dat u hem uit de vriezer wilt halen, trekt u de mand naar u toe en als u het eindpunt bereikt, haalt u de mand eruit door de voorkant schuin naar boven te houden. Als u hem terug wilt zetten, tilt u de voorkant van de mand iets op om hem in de vriezer te schuiven. [. . . ] Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Opstelling Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: Plaats Als het apparaat onder een muur met een afdakje wordt geplaatst, moet de minimale Afstand tussen de bovenkant van de kast en de muur ten minste 40 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een afdakje zetten. Als de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand tussen de muur en de kast ten minste 230 mm zijn om de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUFG28810X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUFG28810X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag