Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF 20430

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF 20430. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUF 20430 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF 20430 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUF 20430 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3649 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUF 20430

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Bedieningspaneel Het eerste gebruik Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips 2 4 6 7 7 Onderhoud en reiniging 8 Problemen oplossen 9 Technische gegevens 10 Installatie 10 Het milieu 13 Wijzigingen voorbehouden In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. [. . . ] Action Freeze-functie Als u vers voedsel wilt invriezen, drukt u herhaaldelijk op knop (D) voor toegang tot de Action Freeze-functie. Voor een maximale invriescapaciteit laat u het voedsel eerst 24 koelen voordat u het plaatst in het FAST FREEZE-vriesvak. Drinks Chill functie De Drinks Chill functie moet gebruikt worden als een veiligheidswaarschuwing wanneer er flessen in de vriesruimte worden geplaatst Deze functie wordt ingeschakeld door op toets (D) te drukken (indien nodig meerdere keren) tot het bijbehorende picto. Gram verschijnt U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets (E) te drukken. In deze omstandigheden wordt er een timer ingeschakeld met een standaardwaarde van 30 min. Na afloop van de ingestelde tijd verschijnen de volgende indicaties: · Er klinkt een geluidsalarm tot er op toets (E) gedrukt wordt Vergeet op dit punt niet de flessen uit de vriesruimte te halen De functie kan te allen tijde uitgeschakeld worden door op toets (D) te drukken tot het Functie Kinderslot De functie Kinderslot wordt ingeschakeld door op toets (D) te drukken (meerdere keren indien nodig) tot het bijbehorende picto. Gram verschijnt U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets (E) te drukken. Zolang deze functie is ingeschakeld kan er geen enkele handeling verricht worden met behulp van de toetsen. de functie kan te allen tijde uitgeschakeld worden door op toets (D) te drukken tot het bijbehorende pictogram gaat knipperen en dan op toets (E) te drukken. Temperatuuralarm Een stijging van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door een stroomuitval of doordat de deur openstaat) wordt aangegeven door: · Het pictogram alarm blijft knipperen Wanneer u op toets (E) drukt om het alarm uit te schakelen, verschijnt de hoogst bereikte temperatuur gedurende enkele se. Conden op de indicatie Daarna wordt de normale werking weer aangegeven met de temperatuur van het gekozen vak. De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Gebruik van het vriesvak Het symbool betekent dat de vriezer geschikt is voor het invriezen van vers voedsel voor een lange bewaarperiode. de temperatuur kan tussen de -15°C en -24°C worden ingesteld. We raden u aan de temperatuur in te stellen op -18°C, wat optimaal is voor het energieverbruik en voor het bewaren van bevroren voedsel. Een verschil tussen de feitelijke temperatuur en de temperatuursinstelling is normaal. Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 24 uur op de hoge instelling Fast Freeze laten werken voordat u er producten in plaatst. Als er grote hoeveelheden voedsel bewaard moeten worden, dient u alle laden en korven uit het apparaat te verwijderen en het voedsel op het glazen schap te zetten, hiermee verkrijgt u het beste resultaat. Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren. Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn. [. . . ] Afstandsstukken achterkant U vindt de twee afstandhouders in de zak van de gebruikershandleiding. Waterpas zetten Zorg bij het plaatsen van het apparaat ervoor dat het apparaat horizontaal staat. Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Verwijder het kunststof dekseltje van de kunststof bekleding van de deur en monteer dit op de tegenoverliggende kant (t3). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUF 20430

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUF 20430 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag