Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF14810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF14810. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUF14810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF14810 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUF14810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1726 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EUF14810 (631 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUF14810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: ­ open vuur en ontstekingsbronnen vermijden ­ de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren · Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken. [. . . ] Zet de thermostaatknop in de middelste stand, het apparaat wordt ingesteld om de volgende temperatuur te leveren: ongeveer -18°C in de vriezer. Functiemenu Elke keer als de functietoets wordt ingedrukt, worden de volgende functies met de klok mee geactiveerd: · Uitschakelen Het apparaat wordt uitgeschakeld door de AAN/UIT schakelaar langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. daarna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven. Temperatuurregeling De temperatuur in het apparaat wordt gecontroleerd door de thermostaatknop die bovenop de kast zit. Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen: · Draai de knop met de klok mee om de maximale koude te verkrijgen · Draai de knop tegen de klok in om de minimale koude te verkrijgen. De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: · de omgevingstemperatuur · Hoe vaak de deur geopend wordt De hoeveelheid voedsel die bewaard wordt · Druk op de functietoets (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram verschijnt. Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functiemenu"). Alarm hoge temperatuur Een toename van de temperatuur in het vriesvak (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aangegeven door: · Als u op de functietoets drukt om het alarm uit te schakelen, verschijnt de hoogste temperatuur die in het vak bereikt is op het display gedurende enkele seconden. Op dit punt stopt het knipperen en de kleur van het display verandert van rood in wit. Alarm open deur Als de deur langer dan 1 minuut open blijft staan klinkt er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door: · Druk op de functietoets om het geluidsalarm uit te schakelen. Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Activeer om vers voedsel in te vriezen de Action Freeze functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in de twee bovenste vakken. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het typeplaatje , een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit. Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe. Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). Ontdooien Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. Het maken van ijsblokjes Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen. [. . . ] Zet de deur van het apparaat en de deur van het keukenmeubel tegen elkaar en markeer de gaten. Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van de deur waar de nagel moet worden vastgemaakt (K). Plaats het kleine vierkantje op de geleider terug en maakt het goed met de meegeleverde schroeven vast. Lijn de deur van het keukenmeubel en de deur van het apparaat uit met behulp van onderdeel Hb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUF14810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUF14810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag