Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF12800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF12800. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUF12800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF12800 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUF12800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (562 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUF12800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: ­ open vuur en ontstekingsbronnen vermijden ­ de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren · Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken. [. . . ] 4) Onderhoud · Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon. Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. Bescherming van het milieu Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar. U kunt de temperatuurinstelling alleen veranderen als het display knippert. Tuurdisplay verschijnt de nieuw gekozen temperatuur gedurende enkele seconden waarna de temperatuur in het vak weer wordt weergegeven. Tijdens de stabiliteitsperiode bij de eerste keer opstarten, kan de weergegeven temperatuur niet overeenkomen met de ingestelde temperatuur. Een verschil tussen de weergegeven temperatuur en de temperatuursinstelling is normaal. Alarm hoge temperatuur In het geval van een abnormale stijging van de temperatuur in de vriezer (bijv. Als de temperatuur weer normaal is, blijft het alarmlampje knipperen, maar de zoemer klinkt niet meer. Wanneer de terugzetschakelaar wordt ingedrukt, wordt de hoogste temperatuur die in het vak bereikt is knipperend weergegeven op het temperatuurdisplay Als de stroom lange tijd is uitgevallen, moet bevroren voedsel zo snel mogelijk geconsumeerd worden, of gekookt en opnieuw ingevroren worden. Alarm open deur Als de deur ongeveer 80 seconden heeft opengestaan klinkt er een geluidsalarm. Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. U kunt altijd de terugzetschakelaar van het alarm indrukken om het geluidsalarm uit te schakelen. De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. Activeer om vers voedsel in te vriezen de Action Freeze-functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt. Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in het derde compartiment De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje , een etiket dat zich aan de binnenkant van het apparaat bevindt. Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is, inschakelt, moet het apparaat voordat u er producten In plaatst, eerst minstens 24 uur werken in de Action Freeze-instelling. [. . . ] De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel. Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Opstelling Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: Lijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUF12800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUF12800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag