Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF10810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF10810. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUF10810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF10810 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUF10810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (820 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EUF10810 (658 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUF10810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen. · Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant. · Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt. 3 · Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. [. . . ] Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar. Bedieningspaneel 1 2 3 4 5 Controlelampje Thermostaatknop Lampje Snelvriezen Snelvriesschakelaar Resetschakelaar akoestisch alarm 5 Alarmlampje Inschakelen 1. Als het apparaat wordt ingeschakeld gaat het controlelampje branden en krijgt u 2 3) Indien er een wateraansluiting voorzien is 1 2 3 4 seconden lang een geluidssignaal te horen. Als de temperatuur in het apparaat te hoog is gaat het alarmlampje knipperen en krijgt u een alarmsignaal te horen. Als u op de snelvriesschakelaar drukt wordt het akoestische alarmsignaal uitgeschakeld. Als u nogmaals op de snelvriesschakelaar drukt gaat het lampje Snelvriezen branden. Om het apparaat uit te schakelen, dient u de thermostaatknop op de stand "O" te 5 zetten en krijgt u 2 seconden lang een geluidssignaal te horen. Temperatuurregeling De temperatuur in het apparaat wordt geregeld door de thermostaatknop, die zich aan de onderkant van het apparaat bevindt. Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen: · zet de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen. · zet de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen. De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: · de omgevingstemperatuur · hoe vaak de deur geopend wordt · de hoeveelheid voedsel dat bewaard wordt · de plaats van het apparaat. Functie Snelvriezen U kunt de functie Snelvriezen activeren door de snelvriesschakelaar in te drukken. Het is mogelijk om de functie te allen tijde te deactiveren door de snelvriesschakelaar in te drukken. Het lampje Snelvriezen gaat uit. Alarm hoge temperatuur Als de temperatuur in de vriezer een punt heeft bereikt waarbij een veilige opslag van de voeding niet langer kan worden gegarandeerd (bijvoorbeeld door een stroomuitval), gaat het alarmlampje knipperen en krijgt u een alarmsignaal te horen. U kunt het alarmsignaal uitschakelen door de snelvriesschakelaar in te drukken. Het alarmlampje blijft knipperen totdat de vereiste temperatuur weer is bereikt. De snelvriesschakelaar kan worden losgelaten als het alarmlampje niet meer brand. Als de vriezer de eerste keer wordt ingeschakeld, krijgt u een alarmsignaal te horen totdat de temperatuur is gedaald tot een veilig niveau voor de opslag van uw ingevroren voedsel. Alarm deur open Als de deur langer dan 60 seconden heeft open gestaan, klinkt er een geluidsalarm. Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. U kunt altijd de resetschakelaar akoestisch alarm indrukken om het akoestisch alarm te deactiveren. Het eerste gebruik De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. [. . . ] Oplossing Berg de producten zodanig op dat er koude lucht kan circuleren. Zie "De deur sluiten". De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in. Neem contact met de service-afdeling. Technische gegevens Afmetingen Hoogte Breedte Diepte Tijdsduur 815 mm 596 mm 550 mm 13 uur De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel. Montage Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Opstelling Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplatje van het apparaat: Klimaatklasse SN N ST T Omgevingstemperatuur +10°C tot + 32°C +16°C tot + 32°C +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUF10810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUF10810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag