Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF10004W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF10004W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUF10004W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF10004W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUF10004W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4844 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUF10004W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. [. . . ] Als de temperatuur boven een bepaald niveau komt (-12 °C), klinkt er een alarm en gaat het lampje knipperen. Het lichtalarm is een rood alarmlampje dat gaat knipperen en u hoort een reeks geluiden. U kunt het alarm stoppen door eenmaal op de Stop geluidsignaal te drukken. Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten. Als de vriezer voor de eerste keer wordt ingeschakeld, gaat het rode controlelampje knipperen tot de temperatuur is bereikt die nodig is voor het invriezen van voedsel. Druk gedurende 2-3 seconden op de snelvriesknop om de functie Snelvriezen te activeren ongeveer 6-24 uur voordat er vers voedsel in de vriezer wordt geplaatst. De compressor zal constant gaan lopen om ervoor te zorgen dat het verse voedsel zo snel mogelijk wordt ingevroren. Het is mogelijk om de functie te allen tijde te deactiveren door gedurende 2 3 seconden op de snelvriesschakelaar te drukken. Als de levensmiddelen volledig zijn diepgevroren (dit kan tot 24 uur duren) kunt u de snelvriesfunctie uitschakelen door de snelvriestoets gedurende 2-3 seconden in te drukken. Verplaats het bevroren voedsel van het bovenste vriesvak naar de andere vakken (bewaarvakken) om plaats te maken voor in te vriezen voedsel. Als de snelvriesfunctie per ongeluk niet wordt uitgeschakeld, dan gebeurt dit 48 uur later automatisch. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. De vriesvakken (aangegeven met de afbeeldingen) zijn geschikt voor het invriezen van vers voedsel en het gedurende een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit. Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). Diepgevroren of ingevroren voedsel, kan voordat het wordt gebruikt, ontdooid worden op kamertemperatuur. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. [. . . ] Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk: · Trek de stekker uit het stopcontact. Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren, zodat de compressor de vloer niet kan raken. Installeer het onderste scharnier aan de tegenovergestelde kant waarbij u de stand van de deur ongewijzigd laat. Monteer de ene schroef op de plaats die is vrijgekomen aan de andere kant evenals het rechterstelvoetje. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUF10004W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUF10004W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag