Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF 10003

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF 10003. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EUF 10003 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EUF 10003 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EUF 10003 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (296 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EUF 10003W (216 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EUF 10003

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. [. . . ] De binnentemperatuur van de vrieskast wordt elektronisch geregeld, er zijn vijf verschillende temperatuurstanden en een uitschakelstand << >> . De stand << -16°C >> geeft de hoogste (minst koude) en de stand << -24°C >> geeft de laagste (koudste) temperatuur aan. Normaal gesproken kunt u de schakelaar het best op << -18°C >> zetten, u moet, bij het instellen van de temperatuur echter rekening houden met: de kamertemperatuur, in de ruimte waar het apparaat geplaatst is, hoe vaak de deur geopend zal worden, de hoeveelheid levensmiddelen die in de kast bewaard worden, Bij het kiezen van de juiste temperatuur moet met al deze factoren rekening gehouden worden, het kan gebeuren dat het raadzaam is hiermee een beetje te experimenteren. Om een lagere temperatuur te verkrijgen de thermostaatknop hoger zetten, als u een hogere temperatuur wenst, de knop in een lagere stand zetten. Wanneer u de ingestelde temperatuur verandert, 24 uur wachten voordat u deze weer verandert, zodat de binnentemperatuur zich kan stabiliseren. Waarschuwingslampje (rood) Als het waarschuwingslampje voor onregelmatige temperatuur (E) gaat branden, betekent dat dat de binnentemperatuur van de vrieskast te hoog is (hoger dan -12 °C), een juiste conservering van de levensmiddelen is niet meer gegarandeerd. Wanneer de vrieskast voor het eerst wordt ingeschakeld, gaat het waarschuwingslampje knipperen tot de temperatuur, die nodig is om diepgevroren voedsel correct te bewaren, bereikt is. temperatuurstoring: De temperatuur in het vriesvak garandeert , bij normale werking van het apparaat , de correcte conservering van de levensmiddelen in het vak. Wanneer deze temperatuur, om welke reden ook, boven een bepaalde waarde (-12 °C) komt, gaat er een waarschuwingslampje branden en klinkt er een alarmsignaal. Het waarschuwingslampje is een continu brandend rood lampje (E), het geludisalarm klinkt met tussenpozes. U kunt het geluidsalarm uitschakelen door eenmaal op de knop (D) te drukken. Bereid de verschillende levensmiddelen op de juiste wijze voor en vries ze altijd in in het vriesvak. Om de snelvriesfunctie te gebruiken, de snelvries aan/uit-knop (D) gedurende 23 seconden indrukken; indien u kleine en grote hoeveelheden levensmiddelen wilt invriezen dan moet u dit resp. Ongeveer 4 en 24 uur doen, voordat u verse levensmiddelen kunt diepvriezen. Het gele lampje (C) gaat branden en de compressor werkt continu tot het apparaat de invriestemperatuur heeft bereikt. Als de levensmiddelen volledig zijn diepgevroren (dit kan tot 24 uur duren) kunt u de snelvriesfunctie uitschakelen door de toets (D) gedurende 2-3 seconden in te drukken. Als de snelvriesfunctie niet handmatig wordt uitgeschakeld, dan gebeurt dit 48 uur later automatisch. Na het invriezen kunt u de diepvriesproducten het beste naar de bewaarvakken verplaatsen, zodat u weer ruimte hebt in het invriesvak. Indien u een groetere hoeveelheid levensmiddelen moet opslaan, dan kunt de korven (behalve het onderste korf) verwijderen, zodat het voedsel direct naar de rekken kan worden gelegd. Als u de bodem van het ijsblokjesbakje nat maakt, gaat het invriezen sneller. U kunt de ijsblokjes makkelijker losmaken door het ijsblokjesbakje onder stromend water te houden en het dan iets te verdraaien. De tijdsduur van het transport van de verkoper naar de consument dient zo kort mogelijk te zijn. [. . . ] Storing in de werking Wanneer de elektronica van het apparaat de waarde van de WERKELIJKE temperatuur niet waarneemt, begint het waarschwuwingslampje op het weergavepaneel te knipperen. Het apparaat werkt nu met behulp van een reserveprogramma todat een medewerker van de Technische dienst van de plaatselijke dealer het probleem heeft opgelost. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan. Neem de binnenkant van het apparaat met handwarm water en wat mild reinigingsmiddel af. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EUF 10003

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EUF 10003 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag