Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU7519CFWHIHEU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU7519CFWHIHEU. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU7519CFWHIHEU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU7519CFWHIHEU te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU7519CFWHIHEU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (429 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU7519CFWHIHEU (723 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU7519CFWHIHEU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] F r e e z e r / Co n g é l a t i o n / G e f r i e r / F r e e z e r / V r i e s / Fr y se s k a b INSTRUCTION BOOK NOTICE D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG ISTRUZIONI D'USO GEBRUIKSAANWIJZING BRUGSANVISNING GB FR DE IT NL EU7119C, EU7117C, EU7503C, EU7519C, EU7717C, EU8216C 818 16 17--03/9 DK Veiligheidsinformatie Uw nieuwe vrieskast kan andere functies hebben dan uw oude. Lees deze gebruiksaanwijzing met informatie over het gebruik en het onderhoud van de kast in zijn geheel aandachtig door. Dit kan nuttig zijn als u de kast later aan iemand anders geeft of verkoopt. Gebruik · Zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd is dit apparaat uitsluitend bedoeld om in een normaal huishouden levensmiddelen te bewaren. [. . . ] Invriezen: Houd de indicator omgekeerd en steek hem ver in de vrieskast. Wanneer de vloeistof in de indicator bevroren is, draai hem dan om en plaats hem correct. In geval van bedrijfsstoringen: Lees de indicator af om te weten wat u moet doen met de voedselproducten. Groen: de vloeistof ontdooit bij --12_C Geel: de vloeistof ontdooit bij --8_C Rood: de vloeistof ontdooit bij --2_C Tussen --12_ en --8_C _ _ De meeste voedselproducten kunnen opnieuw worden ingevroren. Roomijs is zeer gevoelig voor temperatuurveranderingen en moet zo snel mogelijk worden verbruikt. Tussen --8_ en --2_C _ _ De voedselproducten moeten worden opgewarmd voor verbruik of opnieuw worden ingevroren. Neem de indicator uit de kast, draai hem ondersteboven en controleer of de vloeistof terugstroomt. Open het rooster door de bovenste rand naar beneden en naar voren te trekken. Trek het rooster daarna recht naar voren. Reinigen Reinig de kast regelmatig. Gebruik een zachte doek, bevochtigd in een sopje van handwarm water en een mild afwasmiddel. Verwijder het ventilatierooster (zie "Het ventilatierooster verwijderen") en stofzuig onder de kast. Trek de kast van de wand af en stofzuig de achterkant van de kast, het koelsysteem en de compressor. Til bij het verplaatsen van de kast de kast aan de voorkant op om te voorkomen dat de vloer beschadigd wordt. De vrieskast ontdooien Er vormt zich altijd een laag ijs op de rekken en langs de bovenkant van de vrieskast. Ontdooi de vrieskast als de hoeveelheid ijs een dikte van 3--5 mm bereikt. Verwijder de vriesbakken en zet ze boven op elkaar door ze telkens een halveslag te draaien. De ingevroren producten kunnen ook dicht tegen elkaar worden aangelegd en op een koude plaats worden bewaard, zoals in de koelkast. Het ontdooien kan worden versneld door kommen met warm water (geen kokend water) in de vrieskast te zetten. Trek het afvoerpijpje uit en zet het in de onderste vriesbak waar het water opgevangen kan worden. Maak de kast schoon en droog als al het ijs gesmolten is en breng de afvoerpijp op zijn plaats terug. 60 Gebruik nooit haardrogers of andere warmte--producerende apparaten om het ontdooien te versnellen. Door de warmte kan het plastic interieur vervormen en vocht dat het apparaat binnendringt kan kortsluiting veroorzaken. Electrolux 818 16 17-03/9 De lamp vervangen De verlichting in de kast gaat automatisch branden wanneer de deur geopend wordt. [. . . ] 8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit-- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden. 8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals een breuk van uit-- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie. BELANGRIJK ADVIES De constructie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. 63 Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid en ook om mogelijke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU7519CFWHIHEU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU7519CFWHIHEU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag