Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU7511C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU7511C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU7511C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU7511C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU7511C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (374 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU7511C (575 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU7511C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] frysskåp/freezer/congelatore/vries/gefrier/congélateur BRUKSANVISNING INSTRUCTION BOOKLET ISTRUZIONI D'USO GEBRUIKSAANWIJZING GEBRAUCHANWEISUNG NOTICE D'UTILISATION SE GB IT NL DE EU7511C 818 17 31--00/4 FR Veiligheidsinformatie Uw nieuwe vrieskast kan andere functies hebben dan uw oude. Lees deze gebruiksaanwijzing met informatie over het gebruik en het onderhoud van de kast in zijn geheel aandachtig door. Dit kan nuttig zijn als u de kast later aan iemand anders geeft of verkoopt. Gebruik · Zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd is dit apparaat uitsluitend bedoeld om in een normaal huishouden levensmiddelen te bewaren. [. . . ] Koel levensmiddelen in de koelkast af voordat u ze in de vrieskast zet. Bewaar levensmiddelen bij voorkeur in luchtdichte verpakking om onnodige ijsvorming te voorkomen. · · Ontdooi de vrieskast als de hoeveelheid ijs een dikte van 3--5 mm bereikt. Controleer en reinig de afdichtring regelmatig. De kast en het milieu · · · De in deze kast gebruikte afdichting en het koelmiddel tasten de ozonlaag niet aan. De kast is speciaal ontworpen om gemakkelijk gedemonteerd en hergebruikt te kunnen worden. · · · · · · · · Denk aan het milieu · Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel-- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Bewaar levensmiddelen bij voorkeur in verpakkingsmateriaal dat opnieuw gebruikt kan worden. Volg de adviezen van "Energiespaaradviezen" nauwgezet. · · · Onderhoud Het ventilatierooster verwijderen Het ventilatierooster kan voor het reinigen worden verwijderd. Trek het ventilatierooster naar voren om het te openen. Reinigen Reinig de kast regelmatig. Gebruik een zachte doek, bevochtigd in een sopje van handwarm water en een mild afwasmiddel. Verwijder het ventilatierooster (zie "Het ventilatierooster verwijderen") en stofzuig onder de kast. Trek de kast van de wand af en stofzuig de achterkant van de kast, het koelsysteem en de compressor. Til bij het verplaatsen van de kast de kast aan de voorkant op om te voorkomen dat de vloer beschadigd wordt. Electrolux 818 17 31-00/4 35 De vrieskast ontdooien Er vormt zich altijd een laag ijs op de rekken en langs de bovenkant van de vrieskast. Ontdooi de vrieskast als de hoeveelheid ijs een dikte van 3--5 mm bereikt. Verwijder de vriesbakken en zet ze boven op elkaar door ze telkens een halveslag te draaien. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. Als er levensmiddelen die nog warm zijn in de vriesvak zijn gezet, wacht u enkele uren en controleert u daarna de temperatuur opnieuw. Verdeel de voedingsmiddelen gelijkmatig, zodat de koude lucht om de producten kan circuleren. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. De temperatuur in de ruimte waarin de kast is geplaatst is hoger dan de normale kamertemperatuur. Het is te koud in de vriesvak. Er treedt te veel ijsvorming op. De compressor is continu in bedrijf. De kast werkt niet. (Sluit als test een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan. ) De kast produceert te veel geluid. [. . . ] 8b Schade welke ontstaat door het, met Electrolux 818 17 31-00/4 toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit-- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden. 8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals een breuk van uit-- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie. BELANGRIJK ADVIES De constructie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU7511C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU7511C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag