Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU7305C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU7305C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU7305C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU7305C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU7305C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (701 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU7305C (991 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU7305C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Rode waarschuwingslamp Deze lamp gaat branden als de temperatuur in de kast te hoog wordt. C. Temperatuur--insteltoetsen/thermostaat Voor het instellen van de temperatuur. Alvorens de kast in gebruik te nemen Plaats en reinig de kast volgens de aanwijzingen van "Installeren". Before inserting the power plug into the outlet and switching on the cabinet for the first time, leave it standing upright for about 30 minutes, or for 4 hours if it was transported horizontally. This time will allow the oil sufficient time to return to the compressor. Electrolux 818 17 31-00/4 32 Zo gebruikt u de vrieskast Schakel de vrieskast in en stel de juiste temperatuur in In bedrijf stellen Zet de hoofdschakelaar op "I". [. . . ] Levensmiddelen kunnen sneller worden ontdooid door ze uit de koelkast te nemen of in koud water te leggen. Volg voor het ontdooien in de magnetron de aanwijzingen van de fabrikant. Vriesbakken Dankzij de vriesbakken kunt u de gewenste levensmiddelen snel en gemakkelijk terugvinden. Om ruimte te besparen kunnen de vriesbakken worden verwijderd en de producten direct op de rekken worden gelegd. De producten mogen behalve bij het bovenste rek 20 mm over de rand uitsteken. Ijsblokjes Omdat water bij bevriezing uitzet hoeft de ijsbak slechts voor ongeveer 3/4 gevuld te worden. Als ijsblokjes te lang worden bewaard, drogen ze uit en neemt de smaak af. Gooi oude ijsblokjes weg en maak nieuwe aan wanneer dit nodig is. Electrolux 818 17 31-00/4 34 Handige tips Energiespaaradviezen · Kies de plaats van de kast met zorg. Het stroomverbruik van de kast kan aanzienlijk afnemen als een goede plaats is gekozen. Voorkom dat de kast te vaak wordt geopend en de deur te lang open blijft staan. Dooi ingevroren levensmiddelen in de koelkast af; de afgegeven koude komt in de koelkast goed van pas. Reinig de compressor en het koelsysteem aan de achterkant van de koelkast ongeveer eenmaal per jaar met een stofzuiger. Als de ingevroren levensmiddelen ontdooid zijn en nog goed ruiken, moeten ze worden bereid voordat ze worden geconsumeerd of opnieuw ingevroren. Stroomuitval Als de fout door één van bovenstaande oorzaken wordt veroorzaakt, kunt u contact opnemen met uw Electrolux servicecentrum. Onderhoud en reparatie dient door een erkend servicecentrum te worden uitgevoerd. Maak alleen gebruik van reserve--onderdelen, afkomstig van dergelijke centra. Electrolux 818 17 31-00/4 37 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN 1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal-- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. 1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten. 2 Indien binnen de garantietermijn door reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd. Op reparaties buiten de garantietermijn door Electrolux verricht, verleent Electrolux drie maanden volledige garantie. Op de hierbij geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen wordt 1 jaar garantie verleend. Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen resultaat van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. [. . . ] Het plastic kan gevaar voor verstikking opleveren. De transportsteunen verwijderen Verwijder de transportsteunen · aan de zijkanten van de deur · in de scharnieren Electrolux 818 17 31-00/4 39 Reinigen Reinig de binnenkant van de kast met behulp van een zachte doek, bevochtigd in een sopje van handwarm water en een mild afwasmiddel. De kast installeren Voor een goede werking van de kast is het van belang, dat: · de kast op een droge, koele plaats wordt neergezet en niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld. · de kast niet in de buurt wordt geplaatst van een warmtebron, zoals een fornuis of een vaatwasmachine. · de kast in een ruimte wordt geplaatst waar een temperatuur +16_C tot +32_C heerst. · er een goede luchtcirculatie rondom de kast mogelijk is en de luchtkanalen onder en achter de kast niet geblokkeerd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU7305C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU7305C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag