Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6338T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6338T. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU6338T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6338T te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU6338T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (102 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU6338T (253 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU6338T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gefrierschrank / congélateur / diepvrieskast / congelatore GEBRAUCHSANWEISUNGEN NOTICE D'UTILISATION GEBRUIKSAANWIJZINGEN ISTRUZIONI PER L'USO EU 6338 T D F NL 2222 703-85 I INHOUD Waarschuwingen en belangrijke adviezen 26 Beschrijving van het apparaat Het gebruik Reiniging van de binnenkant Het bedieningspaneel Het in bedrijf stellen Instellen van de temperatuur Snelvriezen Controlelampje «te warm» Temperatuur alarm Koude-accu Diepvrieskalender Invriezen van verse levensmiddelen Bewaren van diepvriesartikelen Ontdooien van diepvriesartikelen IJslaatjes 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 Technische gegevens Installatie Plaats van opstelling Elektrische aansluiting Het wijzigen van de deurdraairichting 34 34 34 34 35 Garantiebepalingen en service voor de Benelux (B-NL en L) 36 Tips Tips m. b. t. diepvriesproducten 31 31 31 Onderhoud Ontdooien van de vriezer Tijdelijk buiten gebruik stellen Periodieke reiniging 32 32 32 32 Storingen Functiestoringen 33 33 25 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. [. . . ] De in te vriezen levensmiddelen in de twee bovenste laden van het apparaat plaatsen; voor het invriezen van heel kleine hoeveelheden altijd de bovenste lade gebruiken. s Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of braden en vervolgens invriezen. s Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid. s Vermijd rechtstreekse consumptie van ijslollies uit het vriesvak; u zou uw mondhuid kunnen verbranden. s Schrijf de invriesdatum op de pakjes zodat u de houdbaarheidsduur kunt controleren. s Verpak de levensmiddelen in aluminium-of kunststoffolie of speciale diepvriesdozen, zoals een en ander in de handel, speciaal voor het invriezen, verkrijgbaar is. s Zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in aanraking komen met reeds ingevroren producten; de temperatuur van deze laatste zou daardoor kunnen stijgen. s Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in. s Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in het vriesvak; de blikjes of flessen zouden kunnen ontploffen. Tips m. b. t. diepvriesproducten Neem de volgende regels in acht: s Overtuig u er tijdens het kopen van diepgevroren artikelen van dat deze in de winkel ook werkelijk diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen artikelen waarvan de verpakking bol staat of sterk beschadigd is. s Breng de gekochte artikelen zo snel mogelijk naar uw diepvriezer over. s Overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet. s In het eerste vak mag u de producten slechts tot aan het aangegeven teken in de wand vullen opdat de luchtcirculatie ongehinderd plaats kan vinden. 31 ONDERHOUD Neem vóór het schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Belangrijk Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden. Ontdooien van de vriezer Na verloop van tijd ontstaat op de binnenwanden een rijplaag. De rijplaag stoort de werking niet, maar kan wel hinderlijk in het gebruik van de binnenruimte worden. Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp de vriezer uit te schakelen. Neem de stekker uit het stopcontact of draai de thermostaatknop in de « » -stand. Verwijder nog resterende pakketten uit de vriezer, verpak ze in oude kranten en leg ze zolang op een koele plaats; eventueel in een kartonnen doos met een wollen deken er omheen. De deur open laten en de ijsschraper plaatsen als verlenggootje; het laatje voor de opvang van het dooiwater uittrekken (zie tekening). Bedenk dat, in verband met uw vloerbedekking, mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen. Maak, nadat de kast geheel ontdooid is, de binnenwanden en de binnendeur schoon en zeem ze goed droog. [. . . ] Aan de andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie. Zet de kast weer rechtop en controleer of de deurafdichting rondom goed sluit. 35 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU6338T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU6338T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag