Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6337T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6337T. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU6337T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6337T te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU6337T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1020 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU6337T (283 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU6337T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopkontakt. Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat, zoals gasvullingen, benzine, ether aceton enzovoorts. Het direkt vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of vriezer konsumeren van ijslollies en dergelijke, kan verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben; wacht even. Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd ingebonwde): het apparaat kan zeer goed in de kelder geplautst worden. [. . . ] Hiermee voorkomt u verbrandingsletsel door aanraking van hete tot zeer hete delen. 24 INHOUD Installatie s s s s s NL 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 Plaats van opstelling Reiniging van de binnenkant Monteerinstructies Verplatsen van deurscharnier Aanwijzingen voor de geïntegreerde inbouw Elektrische aansluiting s Technische gegevens Het gebruik s s s Ingebruikname Temperatuurinstelling Snelvriezen 28 s Binnenthermometer 28 s Het invriezen van verse levensmiddelen 29 s Bewaren van diepvriesprodukten 30 s IJslaatjes 30 s Het ontdooien 30 31 Onderhoud s Periodieke reiniging 31 s Tijdelijk buiten gebruik stellen 31 s Vervangen van de lamp 31 31 Storingen s Het kontrolelampje "te warm" Garantiebepalingen en Service 32 INSTALLATIE Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, den is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. NL Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelIjkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlIjn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio- ontstoring. Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (T- Klasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse); +16°C en +32°C (NKlasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse). Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. Belangrijk De steker mag alleen geplaatst worden in een geuard stopkontakt. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopkontakt. Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen 25 Monteerinstructies Aanbrengen van dekorplaat (Fig. 1) Waarschuwing vooraf wat betreft de afmetingen van dekorplaat: hoogte en breedte moeten 1-2 mm kleiner zijn dan die van de deur en de plaat mag niet dikker dan 4 mm zijn. Sluit de deur en schroef de verwijderbare zijlijst van de deur af: verwijder de lijst en draai de andere schroeven van het freme ook enigzins los en schuif de dekorplaat erin; druk de lijsten goed aan en schroef het freme met inbegrip van de losgemaakte zijlijst weer aan de deur vast. Fig. 1 Verplastsen van deurscharnier Naar rechts openen Verwijder de stiften (1) en de boven- en onderafstandhouders (2) en het ringetje (4) dat zich op de linkerkant van het apparaat bevindt (Fig. In uw kast vindt u dit maximum op het typeplaatje, links onderin de kast, aangegeven in . . . Plaats de in te vriezen levensmiddelen in het bovenste vak; daar is de temperatuur het laagst. Twee zeer belangrijke regels zijn: Plaats in te vriezen pakketten nooit zo dat ze in aanraking komen met reeds ingevroren pakketten. Indien u éen en ander boven elkear wilt plaatsen, dan de in te vriezen pakketten boven de reeds ingevroren pakketten; dat geldt voor Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen geven wij u hieronder enkele belangrijke tips: Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste kwaliteit in. Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak ze, waar nodig, van te voren goed schoon. Overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet. Indien op de binnenkant van de deur tekeningen van levensmiddelen zijn aangebracht, dan stellen de cijfers die u daarbj aantreft het aantal maanden voor dat u globaal de betreffende soort kunt bewaren. Belangrijk Plaats geen koolzuurhoudende dranken of warm voedsel in het diepvriesvak. Waterijs dat direkt uit het diepvriesvak gekonsumeerd wordt kan verbranding van de huid tot gevolg hebben. Gedurende een korte stroomuitval, minder dan 8 uur, bestaat geen gevaar voor de inhoud van het diepvriesvak, mits u gedurende die periode de deur gesloten houdt. 9 Kg 7 Kg D670 29 Het ontdooien van diepvriesprodukten Met uitzondering van konsumptie-ijs worden diepvriesprodukten voor verdere behandeling of het nuttigen ontdooid. Frituurprodukten kunnen direkt vanuit het diepvriesvak in de frituurpan gedaan worden; de frituurtijd is dan wel langer dan in reeds ontdooide toestand. [. . . ] Maak, afhankelijk van de omgeving, één tot twee keer per jaar de kondensor en de motor (beide aan de achterkant van de kast) stofvrij met een borstel of stofzuiger met borstel. Stof belemmert de warmteafgifte en verhoogt zodoende het energieverbruik. Naar behoefte kunt u de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met schoon water. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (-auto) was te zetten. STORINGEN NL Indien de vriezer niet funktioneert of ook de lampies door er even een ander elektrisch apparaat op aan te sluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU6337T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU6337T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag