Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6329T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6329T. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU6329T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6329T te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU6329T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (404 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU6329T (262 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU6329T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De vriezende binnenwanden of -vlakken in het apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen scherpe voorwerpen tegen zo'n wand of vlak en schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een onherstelbare schade aan het apparaat en bederf van de levensmiddelen veroorzaakt. Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door bevriezing van de inhoud exploderen. Onderhoud / Reparatie Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. 28 Het wijzigen van de deurdraairichting Haal altijd eerst de steker uit het stopkontakt voordat u de volgende handelingen uitvoert. Verwijder het onderscharnier (E) door de twee schroefjes los te draaien. 2 1 2 4 E F F F D303 Schroef de pin (2) los en aan de andere kant weer vast. Schuif de kap (F) van het ventilatierooster (D) en plaats hem aan de andere kant. Aan de andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie. F 29 Plaatsing van de kast onder werkblad Deze kast kan ook onder het werkblad van een aanbouwkeuken geplaatst worden; ga hiervoor als volgt te werk (Fig. 2): verwijder schroeven waarmee het blad achter aan de haakbeugels en voor aan de scharnieren bevestigd is; verwijder het blad, na het losgehaakt te hebben; schroef de achtervoetjes van het meubel los en verwijder het 3 mm-tussenstukje; hermonteer de voetjes; verdraai de voorvoetjes tot de gewenste hoogte. Belangrijk Voor een goede werking van het apparaat dient het werkblad van de aanbouwkeuken van een ventilatieopening van min 137 cm2 (Fig. Bovendien moet de afstand tussen de warmtewisselaar en wand bedragen zoals aangegeven in Fig. 4 Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. min. Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of braden en vervolgens invriezen. Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid. Verpak de levensmiddelen in aluminium-of kunststoffolie of speciale diepvriesdozen, zoals een en ander in de handel, speciaal voor het invriezen, verkrijgbaar is. Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in. 32 Belangrijk Plaats in te vriezen levensmiddelen nooit tegen of dichtbij reeds aanwezige ingevroren levensmiddelen. Schrijf de inhoud en de invriesdatum op de speciale kaarten in het front van de korven (alleen voor sommige modellen) of op de betreffende pakketten. Indien op de binnenkant van de deur tekeningen van levensmiddelen zijn aangebracht, dan stellen de cijfers die u daarbij aantreft het aantal maanden voor dat u globaal de betreffende soort kunt bewaren. Gedurende een korte stroomuitval, minder dan 8 uur, bestaat geen gevaar voor de inhoud van de vriezer, mits u gedurende die periode de deur gesloten houdt. Waterijs dat direkt uit de vriezer gekonsumeerd wordt kan verbranding van de huid tot gevolg hebben. Koude-accu De vriezer is uitgerust met een koude-accu die de bewaartijd in geval stroomuitval verlengt. Deze accu moet bovenin het apparaat geplaatst worden. Het bewaren van diepvriesartikelen Indien direkt na de eerste in gebruikname gekochte diepvriesartikelen in de vriezer geplaatst gaan worden, schuif dan de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. Plaats na 2 uur de diepvriesartikelen in de vriezer en schuif de schakelaar in de stand voor bewaren. [. . . ] 3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn. 4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant. 5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU6329T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU6329T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag