Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6222P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6222P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU6222P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6222P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU6222P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (119 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU6222P (149 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU6222P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] I N FO INSTALLATION UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET L'EMPLOI INSTALLATIE - EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL GEFRIERSCHRANK CONGELATEUR DIEPVRIEZER FREEZER EU 6222 P EU 6222 P EU 6222 P EU 6222 P 2222 108-13 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN NL Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instraktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparuat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid s Dit apparaat is bedoeld en gemaakt yoor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. [. . . ] Bulg om veiligheidsredenen het ringetje onder het linkerscharnier m. b. v. Aanbrengen van handgreep De kast is voorzien van schroeven en gaatjes om de handgreep aan de andere zijde van de deur te monteren. 6 4 5 6 4 5 D562 Fig. 4 D563 26 Aanwijzingen voor de gelategreerde inbouw 50 mm Hoogte Diepte Breedte 880 mm 550 mm 560 mm Als transportbeveiliging zijn asn beide scharnierkanten scharnierpennen asngebracht. Afhankelijk van de gewenste deurdresirichting moet aan een kant, zowel onder als boven, een scharnierpen verwijderd worden. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. min. 6 P L H D240 Luchttoevoer geschledt via het ventilatierooster in de sokkel van het apparaat, de luchtafvoer via een "schoorsteen" in de achterwand van de kast. Zorg voor dezelfde opening tussen de bovenkant van de kast en het plafond. Stop de koelkast in de nis van de kast en schroef aanslaglibst en onderscharnier vast. Fig. 7 Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de nettrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de nettrekwentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. TECHNISCHE GEGEVENS Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. NL 27 HET GEBRUIK NL Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool , dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18°C te zijn. Het bedieningspaneel max min A A. Kontrôlelampje «te warm» B C DEF Het kontrolelampje «te warm» Indien het kontrolelampje (F) oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is. Bij de eerste ingebruikname, of na een schoonmaakbeurt, blijft het kontrolelampje branden totdat de inwendige temperatuur het veilige nivo bereikt heeft Ingebruikname Steek de steker in the wandkontaktdoos. Het kontrolelampje licht op;dit geeft aan dat het appaarat onder spanning staat. Draai de thermostaatknop, rechtsom uit de stand «s» (STOP-stand). Dat heeft twee voordelen: ze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts zoveel te ontdooien als op dat moment nodig is. Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of braden en vervolgens invriezen. Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid. Verpak de levensmiddelen in aluminium- of kunststof folie of speciale diepvriesdozen, zoals één en ander in de handel, speciaal voor het invriezen, verkrijgbaar is. Te langzaam invriezen verkort de houdbearheid; vries dus niet meer dan de maximaal toogestane hoeveelheid tegelijk in. [. . . ] niet branden, kontroleer dan: of per vergissing de thermostaatknop in de O-stand Indien, onder normale gebruiksomstandigheden, het kontrôlelampje gedraaid is; «te warm» gaat branden en niet meer uit gaat, of de steker goed in de wandkontaktdoos gestoken schakel dan naar de invries- stand, laat de deur is; gesloten en waarschuw direkt de servicedienst. Geef bij een storingsmelding aan de of de huiszekering voor de betreffende groep heel servicedienst het volledige typenummer op. of de wandkontaktdoos funitioneert; probeer dat uit 31 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspreak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende asakoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaet, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU6222P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU6222P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag