Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU3214C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU3214C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU3214C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU3214C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU3214C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (527 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU3214C (533 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU3214C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Neem v----r u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopcontact. [. . . ] Vermijd dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de achterkant in de buurt van de warmtewisselaar. De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool zijn geschikt voor recycling. Installatie Overtuig u er van dat het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Belangrijk: Als de voedingskabel beschadigd raakt, moet de kabel, eventueel met stekers, vervangen worden; deze onderdelen zijn verkrijgbaar bij de fabrikant of het servicecentrum. De warmte welke het apparaat aan de spijzen en dranken ontrekt, moet onbelemmerd aan de omgeving afgestaan kunnen worden. Slechte ventilatie onder, achter en boven het apparaat resulteert in slechte koel-en/of vriesrestaties door ongewild tijdelijk iutschakelen van de kompressor of onjuiste werking van de absorptieunit . AANWIJZINGZN VOOR HET WEGWERPEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL Het verpakkingsmateriaal van onze grote elektische huishoudelijke apparaten kan met uitzondering van houten onderdelen, gerecycled worden en dus bij het kringloopafval worden gezet. Wij bevelen u aan om: Papier, karton en golfkarton in de speciale papierbakken te werpen. Plastik verpakkingsmateriaal in de speciaal daarvoor bestemde plastic-containers te gooien. Indien dit soort bakken in uw buurt nog niet voorkomen mag u hat materiaal aan de vuilnisman meegeven. Als verpakkingsmateriaal gebruiken wij slechts recycleerbare kunststoffen, zoals bijv. : In de voorbeelden staatt 02** 05 06 PE PP PS PE voor Polyethyleen** 02 = ^ PE-HD; 04 = ^ PE-LD PP voor Polypropyleen PS voor Polystyrol PLASTIC BESTANDDELEN Om er gemakkelijker achter te komen hoe u het materiaal van dit apparaat moet wegwerpen en /of recycleren zijn er op verschillende punten herkenbare symbolen op aangebracht. PS SAN ABS 25 INHOUD Waarschuwingen en Belangrijke adviezen . 25 Het gebruik - Reiniging van de binnenkant - Het bedieningspaneel - Ingebruikname - Temperatuu- . 26 Het gebruik - Snelvriezen - Het kontrolelampje te warm - Akoestisch alarm - Jslaatjes - Bewaren . Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien: verpak de levensmiddelen in handzame porties. draai de thermostaatknop op O of trek de steker uit het stopkontakt; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en 28 bewaar ze op een koele plaats; 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. laat de deur openstaan en plaats een teiltje op het onderste rek van het koelkastvak onder het afvoergaatje, haal de dop van de afvoer (zie figuur); 4. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en sluit het gaatje weer af met de dop; bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt gebruiken; 5. draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker weer in het stopkontakt. Belangrijk: Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit D068 metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of metodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. Temperatuurstijging van diepvriesprodukten kan hun houdbaarheidsduur verkorten. STORING Indien het apparaat niet of niet goed funkioneert, kontroleer dan: of de steker goed in het stopkontakt zit; of de elektriciteit soms uitgevallen is; of de thermostaatknop op de juiste stand staat; en indien er water op de bodem van de koeler ligt, of het afvoerkanaaltje soms verstopt is (zie hoofdstuk Het ontdooien). Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan de dichtsbijzijnde servicedienst. Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. TECHNISCHE GEGEVENS Efficiency-klasse Netto inhoud in liter van het vriesgedeelte B 94 Energieverbruik in kWh/24h Energieverbruik in kWh/jaar Invriescapaciteit in kg/24h Tijd om van -18C naar -9C te gaan per uur Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje van het apparaat. 0, 72 263 16 20 29 INSTALLATIE Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. [. . . ] Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. De nis moet tevens voorzien zijn van een luchtkanaal met de volgende afmetningen: diepte breedte 50 mm 540 mm D567 540 50 B T H PR01 A Schuif het apparaat in de nis totdat de aanslaglijst (A) met de voorkant van plafond van de kast aanlijnt. D022 Indien, na plaatsing volgens punt 2, een kier aan de bovenkant ontstaat, schulf dan het daarvoor bestemde afdekprofiel over de aanslaglijst (A). A D265 Open de deur en druk het apparaat tegen de zijwand van de nis, aan de kant waar niet de scharnieren zitten. Breng, onder lichte druk, het dekseltje (D) aan. D C D727 31 Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen apparaat en meubel aan. D724 Breng de afdichtstopsels (B) in de gaten in de deklijsten aan. B D726 Onderdelen A, B, C, D scheiden zoals u in de tekening ziet. A B C D PR266 Geleider (A) tegen de binnenkant van de kastdeur aan de boven- en onderkant houden volgens de tekening en de plaats van de buitenste gaten aangeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU3214C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU3214C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag