Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU3210C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU3210C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU3210C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU3210C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU3210C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (806 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU3210C (835 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU3210C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dergelijke stoffen kunnen exploderen en lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken. · Voorkom dat het koelsysteem aan de achterkant en aan de binnenkant van de kast met scherpe voorwerpen in aanraking komt. Als er lekkage in het koelsysteem optreedt, kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd en kunnen de levensmiddelen bederven. · Bewaar geen flessen met koolzuurhoudende dranken in het vriesvak. [. . . ] De producten mogen behalve bij het bovenste rek 20 mm over de rand uitsteken. Invriesblad Gebruik het invriesblad om fruit en groenten in te vriezen. Na ongeveer 4 uur zijn de producten volledig ingevroren en kunnen ze op de gebruikelijke manier worden ingepakt. Levensmiddelen die op deze wijze worden ingevroren, vriezen niet aan elkaar vast zodat u gemakkelijker porties van de producten kunt maken. Koude--accumulator De koude--accumulator houdt de levensmiddelen na een stroomstoring langer koud. De koude--accumulator werkt het best als hij aan de voorkant op de invriesplaat wordt gelegd. Tijdens het ontdooien: Leg de koude--accumulator boven op de ingevroren levensmiddelen om ze koud te houden. Ijsblokjes Omdat water bij bevriezing uitzet hoeft de ijsbak slechts voor ongeveer 3/4 gevuld te worden. Als ijsblokjes te lang worden bewaard, drogen ze uit en neemt de smaak af. Model EU8216C Inschuifbaar rek In de vrieskast zit een inschuifbaar rek. Schuif het rek weg als een groot product moet worden ingevroren. 58 Electrolux 818 16 17-03/9 Model EU7117C, EU7119C, EU7503C, EU7519C Temperatuurregelaar / Temperatuurindicator De temperatuurindicator is een hulpmiddel om de kwaliteit van voedselproducten te beoordelen na een stroompanne. Houd de lamp met de verpakking vast terwijl u de lamp in de fitting drukt. Vermogen 20 W/lamp. Als de kast niet gebruikt wordt Schakel de kast uit en trek de stekker uit het stopcontact. U kunt eventueel ook de zekering verwijderen. Reinig de kast zoals wordt uitgelegd in "Reiniging". Sluit de deur van de kast niet: hierdoor zou er een muffe geur in de kast kunnen ontstaan. Als de kast niet naar behoren functioneert Als de kast niet naar behoren functioneert, is het vaak mogelijk om dit zelf te verhelpen. Lees onderstaande aanwijzingen aandachtig door om onnodige onderhoudsbeurten te voorkomen. Probleem Het is te warm in de vriesvak. Mogelijke oorzaak / Oplossing Stel een lagere temperatuur in. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. Als er levensmiddelen die nog warm zijn in de vriesvak zijn gezet, wacht u enkele uren en controleert u daarna de temperatuur opnieuw. Verdeel de voedingsmiddelen gelijkmatig, zodat de koude lucht om de producten kan circuleren. Stel een hogere temperatuur in. Het is te koud in de vriesvak. De snelvriesfunctie kan zijn ingeschakeld. . De temperatuurdisplay toont de hoogste temperatuur in de kast. Het kan voorkomen, dat er een verschil is tussen de temperatuur die op de display wordt aangegeven en de op een andere wijze gemeten (gemiddelde) temperatuur. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. [. . . ] GARANTIE--UITBREIDINGEN 7 Voor koel--/vries--motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek--, arbeidsloon-en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. GARANTIE--UITSLUITINGEN 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel-- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: -- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet meegezonden werd; -- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan de huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt; -- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruikaanwijzing geïnstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt; -- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit-- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU3210C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU3210C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag