Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU3200C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU3200C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU3200C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU3200C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU3200C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (830 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU3200C (60 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU3200C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U vindt de Electrolux productregistratie onder Consumentenbelangen op de homepage van electrolux. nl. Aanwijzing voor het gebruik van het instructieboekje Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat. Veiligheid Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. [. . . ] Is de vriezer reeds in gebruik, zet dan de schakelaar de avond tevoren in de invries-stand. Voor het invriezen van zeer kleine hoeveelheden, zoals enige restanten van een maaltijd of een enkel vers brood, is het niet nodig om de diepvriezer naar de invries-stand om te schakelen. Voor het in-ZZn-keer invriezen van de maximaal toegestane hoeveelheid, verdient het aanbeveling Diepvrieskalender De symbolen op de laden geven de diverse soorten diepvriesproducten aan. De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Interieur IJslaatjes Met het apparaat zijn ijslaatjes meegeleverd. Belangrijk Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden. De deur open laten en de ijsschraper plaatsen als verlenggootje; het laatje voor de opvang van het dooiwater uittrekken (zie tekening). Ontdooien Na verloop van tijd ontstaat op de binnenwanden een rijplaag. De rijplaag stoort de werking niet, maar kan wel hinderlijk in het gebruik van de binnenruimte worden. Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp de vriezer uit te schakelen. Wanneer zich een dikke laag ijs heeft gevormd, dient u het gehele apparaat te ontdooien. Ga dan als volgt te werk: Verwijder nog resterende pakketten uit de vriezer, verpak ze in oude kranten en leg ze zolang op een koele plaats; eventueel in een kartonnen doos met een wollen deken er omheen. Schroef de pin (2) uit het bovenscharnier (1) en breng hem over naar de tegenoverliggende kant. Schroef de voet (6) uit de bodem en breng hem over naar de tegenoverliggende kant. Monteer de deur en het onderscharnier weer (de schroefgaatjes zijn reeds geboord). De handgreep (3) losschroeven en aan de andere kant van de deur bevestigen (de schroefgaatjes zijn reeds geboard). Zet de kast weer rechtop en kontroleer of de deurafdichting rondom goed sluit. in de winter) kan het voorkomen dat de deurafdichting niet perfect aan de kast hecht. Als u dit proces wilt bespoedigen, is het voldoende om de afdichting m. b. v. 9 Installatie Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden. Tijdens normaal gebruik worden de condensor en de compressor die zich op de achterkant van het apparaat bevinden, warm. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in de speciale afbeelding. Belangrijk: Als het aansluitsnoer beschadigd raakt, moet het snoer, eventueel met stekkers, vervangen worden; deze onderdelen zijn verkrijgbaar bij onze service-afdeling. [. . . ] Electrolux Service Vennootsweg 1 2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN Consumentenbelangen tel. (0172) 468 172 (voor algemene, product- of gebruiksinformatie) www. electrolux. nl Service-informatielijn tel. (0172) 468 300 (voor bezoek servicetechnicus en onderdelen) 11 REPARATIEVOORWAARDEN Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen ZZn werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU3200C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU3200C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag