Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2717C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2717C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU2717C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2717C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU2717C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (730 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU2717C (870 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU2717C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. s Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopcontact. [. . . ] Vermijden dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de achterkant in de zone van de warmtewisselaar. Inlichtingen over ophaaldiensten kunnen worden verschaft door de gemeentelijke autoriteiten. De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool zijn geschikt voor recycling. 26 Beschrijving van het apparaat Bediening van de vriezer Kalender van de vriezer (aanbevolen bawaartijd voor bevroren levensmiddelen) Het bewaren van bevroren levensmiddelen Het invriezen van verse levensmiddelen 27 Het gebruik Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18°C te zijn. Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Hét bedieningspaneel A B CDE A. Groen controlelampje elektriciteitsnet Het in bedrijf stellen en het instellen van de temperatuur Steek de stekker in de wandkontaktdoos en draai de thermostaatknop rechtsom uit de «s » stand; het lampje «in bedrijf» licht op. Indien het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt, adviseren wij om de thermostaatknop in het midden, tussen «min». en «max» te draaien. Met de knop in deze stand wordt de inwendige temperatuur automatisch en voortdurend op een voldoende laag nivo gehouden, waarbij veilig bewaren gegarandeerd wordt. Bij gebruik onder abnormale omstandigheden, zoals slechte ventilatie, hoge omgevingstemperatuur en vaak openen van de deur, kan het gewenst zijn de thermostaatknop kouder in te stellen. Omgekeerd kan, in veel gunstiger omstandigheden, de inwendige temperatuur kouder dan nodig zijn. Schuif voor het invriezen van verse levensmiddelen de snelvriesschakelaar in de invries-stand (het kontrolelampje komt te voorschijn en licht op). Snelvriezen Knop (B) activeren om op stand SUPER te zetten. U kunt de 2 middelste laden die met "x" gemerkt zijn (zie tekening) verwijderen, zo heeft u de gehele netto inhoud van de vriezer ter beschikking. -X-X- PR172 De laden verwijdert u als volgt: de lade totaal het einde naar voren trekken en vervolgens naar boven draaien (zie tekening). PR001c 30 Het ontdooien van diepvriesartikelen Met uitzondering van konsumptieijs worden diepvriesartikelen voor verdere behandeling of het nuttigen ontdooid. Frituur-artikelen kunnen direct vanuit de vriezer in de frituurpan gedaan worden, de frituurtijd is dan wel langer dan in reeds ontdooide toestand. De magnetronoven is uiterst geschikt voor het ontdooien van allerlei diepvriesprodukten; raadpleeg de instructies voor de betreffende oven. IJslaatjes In het apparaat zijn ijslaatjes meegeleverd. Maak de onderkant goed droog, anders vriezen de laatjes vast aan datgene waar u ze bovenop zet. Het ontdooien van de vriezer Na verloop van tijd ontstaat op de binnenwanden een rijplaag. De rijplaag stoort de werking niet, maar kan wel hinderlijk in het gebruik van de binnenruimte worden. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp de vriezer uit te schakelen. Indien, onder normale gebruiksomstandigheden, het kontrolelampje «te warm» gaat branden en niet meer uit gaat, schakel dan naar de invries-stand, laat de deur gesloten en waarschuw direct de servicedienst. Geef bij een storingsmelding aan de servicedienst het volledige typenummer op. U vindt het typeplaatje links-onderin de kast. 32 Technische gegevens Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. Installatie Indien deze diepvriezer in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting wordt opgesteld, is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. [. . . ] Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: - 73/23 EG richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. Het wijzigen van de deurdraairichting Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de steker uit de wandkontaktdoos. Houd het apparaat schuin achtervoer; steun het door een doos, kistje of iets desgelijks onder de bovenkant te plaatsen, in ieder geval zodanig dat u aan de achterkant niets kunt beschadigen. Schroef pin (2) uit het bovenscharnier (1) en breng hem over naar de tegenoverliggende kant; 4. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU2717C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU2717C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag