Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2716C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2716C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU2716C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2716C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU2716C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (527 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU2716C (533 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU2716C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U vindt de Electrolux productregistratie onder Consumentenbelangen op de homepage van electrolux. nl. Aanwijzing voor het gebruik van het instructieboekje Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat. Veiligheid Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. [. . . ] De werking van de kast kan geheel gestopt worden door de knop in de stand te draaien. Schalter zum Schnellgefrieren und Abschalten des Temperaturtonwarners Alarmkontrolleuchte rot Instellen van de temperatuur Bij gebruik onder abnormale omstandigheden kan het gewenst zijn de thermostaatknop kouder in te stellen. Omgekeerd kan, in veel gunstiger omstandigheden, de inwendige temperatuur kouder dan nodig zijn. Indien het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt, adviseren wij om de thermostaatknop op stand -18C te draaien. Met de knop op deze stand wordt de inwendige temperatuur automatisch en voortdurend op een voldoende laag niveau gehouden, waarbij veilig bewaren gegarandeerd wordt. 22 Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: de kamertemperatuur; de frequentie waarmee de deuren geopend worden; de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; de plaats van het apparaat. Laden De stabiele laden kunnen niet kiepen en zijn voorzien van een eindstop. Daardoor kunt u diepvriesproducten makkelijk en veilig rangschikken en uitnemen. Voor het uitnemen van de lade deze tot de eindstop naar buiten trekken, optillen en naar voren uitnemen (zie tekening). Snelvriezen Schakelaar (4) ongeveer 1 seconde indrukken (stand S). U kunt de snelvriesfunctie altijd zelf be`indigen door opnieuw op de toets (4) te drukken. Controlelampje te warm Indien het controlelampje (5) oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is (-12C). Bij de eerste ingebruikname, of na een schoonmaakbeurt, licht het controlelampje op totdat de inwendige temperatuur het veilige niveau bereikt heeft. PR001c Tips Energie besparen Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer. De koude in de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelruimte gebruikt. Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de achterzijde van het apparaat, schoon. Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat kunnen beschadigen. Naar behoefte kunt u de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met schoon water. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Storingen Indien de koelkast niet functioneert, controleer dan onderstaande punten, voordat u contact opneemt met onze service-afdeling: Storing Temperatuur in het apparaat is te hoog Oplossing Temperatuur is niet juist ingesteld. Plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren. In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen. Wanneer het koelmiddel door smalle leidingen stroomt, hoort u een gebubbel of gegorgel. Elke keer als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, hoort u een klik. Apparaat koelt te sterk. Het koelaggregaat werkt continu Geluiden Functiestoringen Als het apparaat een storing ontdekt die verhindert dat de ingestelde temperatuur behouden wordt, dan knippert het rode alarmlampje. Het apparaat schakelt over op een noodprogramma totdat de service-afdeling de storing verholpen heeft. 25 Klantenservice Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan onze service-afdeling. Vermeld de volgende gegevens van het apparaat: Modelnaam Productnummer (PNC) Productienummer (S-No. ) Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. Aanbevolen wordt deze gegevens hier in te vullen om ze snel bij de hand te hebben. Technische gegevens Maten Hoogte Breedte Diepte 850 mm 595 mm 600 mm Belangrijk Open de deur niet tijdens stroomuitval. [. . . ] Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden: 1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU2716C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU2716C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag