Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2700C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2700C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU2700C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2700C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU2700C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (830 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU2700C (746 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU2700C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de veilligheid Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Praktische informatie Informatie m. b. t. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ] Als de dauw- en ijslaag zo dik is, dat hij niet meer verwijderd kan worden met de krabber, dan is ontdooien noodzakelijk. Verloop van het ontdooien: Zet de thermostaatknop op stand << Trek de stekker uit het stopcontact. Haal alle ingevroren levensmiddelen uit het apparaat en leg ze, ingepakt in papier of doeken, in een korf en zet die op een koele plaats of leg ze in het vriesvak c. q. Veeg het dooiwater van tijd tot tijd met een doek of spons in de richting van de zijkant van het apparaat weg, daar kan het zich in een daarvoor bedoeld afvoerkaneel verzamelen en vervolgens op de volgende manier verwijderd worden: Zet een geschikte opvangbak voor het apparaat. >>. 8 NL Trek de smeltwaterafvoer, in het midden van het onderste gedeelte van het apparaat, voorzichtig in de richting van de pijl naar buiten, via deze opening loopt het smeltwater in de bak. U kunt het verloop van het ontdooien bespoedigen door op de koelplaten een een kopje of schoten heet water te zetten. Maak na het ontdooien de vochtige oppervlaktes droog en zet de smeltwaterafvoer terug op zijn plaats. Draai de thermostaatknop op de stand <<-18°C>> en laat het apparaat minstens 2 uur in de invriesmodus werken. Leg dan de eerder verwijderde levensmiddelen terug in de kast. Reiniging en onderhoud U kunt de vriezer het beste tegelijk ontdooien en schoonmaken. De binnenzijde van het apparaat met handwarm water schoonmaken en droog wrijven. Stof en vuil die zich op de condensor en de achterkant van de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee maal per jaar te verwijderen. Apparaat buiten gebruik Als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, gaat u als volgt te werk: Zet de thermostaatknop op de stand << Trek de stekker uit het stopcontact. A: opstelling onder een keukenkastje B: vrije opstelling 2 1 11 NL Deurdraairichting omzetten Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de deurdraairichting van rechts naar links omzetten. Kantel het apparaat voorzichtig achterover en zorg ervoor dat de compressor de vloer niet raakt. Draai de stelvoeten aan beide zijden uit (2 stuks), daarna de schroeven die de onderste deurscharnieren vasthouden (3 stuks) en de schroef aan de andere kant van het apparaat. Zet de deur van het koelapparaat neer door ze een beetje naar beneden te trekken. Schroeft u het hengsel van het bovenste scharnier van de deur los, en schroeft u ze aan de andere kant in. Zet de stift in de onderste deurscharnierplaat in de richting van de pijl over. Draai de stift van het bovenste deurscharnier uit en plaats hem aan de andere kant. Schuift u de armen naar de andere kant en brengt u de plastic stoppen in het plastic zakje van de handleiding naar de vrije gaten. Zet het apparaat op z'n plek, zet het waterpas en steek de stekker in het stopcontact. Een servicetechnicus kan tegen betaling het deurscharnier overzetten. Elektrische aansluiting Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50 Hz. Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens de voorschriften genstalleerd stopcontact met randaarde. [. . . ] So as to avoid more severe damage, the defect must be brought to our attention immediately. Applying the guarantee is subject to the consumer providing proof of purchase showing the purchase and/or delivery date. The guarantee will not apply if damage caused to delicate parts, such as glass (vitreous ceramic), synthetic materials and rubber, is the result of inappropriate use. The guarantee cannot be called on for minor faults that do not affect the value or the overall reliability of the appliance. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU2700C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU2700C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag