Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2503C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2503C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU2503C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2503C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU2503C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (730 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU2503C (17 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU2503C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U vindt de Electrolux productregistratie onder 'Consumentenbelangen' op de homepage van electrolux. nl. Lees deze gebruiksaanwijzing met informatie over het gebruik en het onderhoud van de kast in zijn geheel aandachtig door. Dit kan nuttig zijn als u de kast later aan iemand anders geeft of verkoopt. Gebruik · Zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd is dit apparaat uitsluitend bedoeld om in een normaal huishouden levensmiddelen te bewaren. [. . . ] · Leg de in te vriezen producten niet tegen de al ingevroren producten aan. De warmte van het onbevroren product wordt op het bevroren product overgebracht waardoor het aan de oppervlakte kan ontdooien. · Als de producten eenmaal zijn ingevroren legt u alles zo dicht mogelijk tegen elkaar aan. De invriescapaciteit wordt vermeld bij de technische gegevens. Controleer één dag nadat u de kast in gebruik heeft genomen of de kast naar behoren functioneert en de instelde temperatuur aangehouden wordt. Begin pas met het invriezen van uw levensmiddelen wanneer u zich ervan hebt overtuigd dat de vrieskast goed werkt. Ontdooien Geschikte bewaartijd Kant--en--klaar gekochte diepvriesproducten: zie de houdbaarheidsdatum op de verpakking. Zelf--ingevroren producten: Vetrijke en gezoute levensmiddelen zijn ingevroren niet langer dan 3 maanden houdbaar. Gekookte en vetarme levensmiddelen zijn ongeveer zes maanden houdbaar. Het verdient aanbeveling om levensmiddelen in de koelkast te ontdooien. Leg de te ontdooien levensmiddelen op een bord met een hoge rand om te voorkomen dat er vloeistoffen of sappen in de koelkast lekken. Levensmiddelen kunnen sneller worden ontdooid door ze uit de koelkast te nemen of in koud water te leggen. Volg voor het ontdooien in de magnetron de aanwijzingen van de fabrikant. Het interieur van de kast Vriesbakken Dankzij de vriesbakken kunt u de gewenste levensmiddelen snel en gemakkelijk terugvinden. Verdeel de voedingsmiddelen gelijkmatig, zodat de koude lucht om de producten kan circuleren. Stel een hogere temperatuur in. Het is te warm in de vriesvak. Het is te koud in de vriesvak. De snelvriesfunctie kan zijn ingeschakeld. . De temperatuurdisplay toont de hoogste temperatuur in de kast. Het kan voorkomen, dat er een verschil is tussen de temperatuur die op de display wordt aangegeven en de op een andere wijze gemeten (gemiddelde) temperatuur. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. De temperatuur in de ruimte waarin de kast is geplaatst is hoger dan de normale kamertemperatuur. De kast werkt niet. elektrisch apparaat op het stopcontact aan. ) De zekering is doorgebrand. Stroomuitval Voorkom het onnodig openen van de vrieskast, behalve als de stroomstoring uitzonderlijk lang duurt; in dit geval dient u de levensmiddelen op te slaan in een vrieskast die wel functioneert. Als ingevroren levensmiddelen nog hardbevroren zijn nadat de stroomstoring is opgeheven, kunnen ze onmiddellijk weer worden ingevroren. Als de ingevroren levensmiddelen ontdooid zijn en nog goed ruiken, moeten ze worden bereid voordat ze worden geconsumeerd of opnieuw ingevroren. Electrolux 818 37 43-00/7 50 De kast produceert te veel geluid. Het koelsysteem produceert altijd wat bijgeluiden. [. . . ] In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU2503C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU2503C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag