Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2117C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2117C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU2117C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU2117C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU2117C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (730 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU2117C (870 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU2117C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! electrolux 23 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Stof belemmert de warmte-afgifte en verhoogt zodoende het energieverbruik. Naar behoefte kunt u de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met schoon water. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Veel specifieke schoonmaakmiddelen voor keukenoppervlakken bevatten chemische agentia die de kunststof gedeeltes van dit apparaat kunnen aantasten/beschadigen. Aangeraden wordt dus de externe bekleding van dit apparaat uitsluitend met warm water en een klein beetje afwasmiddel schoon te maken. Tips het diepvriesproducten Neem de volgende regels in acht: · controleer of de diepvriesproducten in de winkel op de juiste wijze bewaard worden; · breng de diepvriesproducten na aankoop zo snel mogelijk over naar het vriesvak; · open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk; · wees heel voorzichtig bij aankoop van diepvriesproducten, want gedeeltelijk ontdooide waren mag u niet opnieuw invriezen. · noteer de fabrikatiedatum en respecteer de vervaldatum van de fabrikant. ONDERHOUD Neem vóór iedere handeling altijd eerst de steker uit de wandkontaktdoos. Belangrijk Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden. Geprolongeerde stilstand Wij adviseren u vóór de periode dat de koelkast niet gebruikt wordt de volgende handelingen uit te voeren: · neem de steker uit de wandcontactdoos; · verwijder alle spijzen en dranken uit de kast; · laat de kast geheel ontdooien en maak de binnenwanden, rekken, korven en dergelijke goed schoon; · laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan van onaangename geur te voorkomen. Periodieke reiniging Maak, afhankelijk van de omgeving, één tot twee keer per jaar de electrolux 33 Het ontdooien Het is niet ongewoon als er na het ontdooien kleine resten ijs of rijp op de achterwand van de koelkast blijven zitten. Het vriesgedeelte kan niet worden voorzien van een automatische ontdooifunctie, want de bevroren en diepgevroren levensmiddelen verdragen de temperatuur niet die nodig is om ijs te doen smelten. Daarom wordt er een kunststoffen schraper meegeleverd, waarmee kleine hoeveelheden ijs of rijp kunnen worden verwijderd. Wanneer de ijs-of rijplaag echter te dik is en niet meer met de schraper kan worden verwijderd, moet het vriesgedeelte worden ontdooit. De frequentie hiervan hangt af van het gebruik (gemiddeld 2 of 3 keer per jaar). Haal de bevroren levensmiddelen uit het apparaat en leg deze, goed verpakt in isolerende materialen, op een koele plaats of in een andere vriezer. · Leg het apparaat op z'n achterkant. b a c electrolux 37 · Verwijder de schroef van de scharnierafdekking (a). · Schroef het bovenste scharnier los en neem het weg (b) · Draai de schroef uit en verwijder de stootdop (c). · Neem de bovenste deur los. · Open de deur en herplaats de kunststof strip op de bovenste deur m. b. v. schroeven. Bevestig de handgrepen op de tegenoverliggende kant, bevestig de kunststof afdekkingen (meegeleverd met de gebruiksaanwijzing) in de openingen. gereedschap het afdekkapje (e), draai de scharnierpen van het onderste scharnier (f) uit en breng deze op de tegenoverliggende kant weer aan. · Controleer of de voorkant van de deuren parallel loopt met de voorkant van de bovenkant. · Plaats en bevestig het bovenste scharnier (meegeleverd met de gebruiksaanwijzing) op de tegenoverliggende kant. · Bevestig de schroef van het nieuwe deurscharnier (meegeleverd met de gebruiksaanwijzing). Zet het apparaat weer op z'n plek, zet het waterpas, wacht ten minste twee uur en steek de stekker in het stopcontact. U kunt het deurscharnier ook tegen betaling door een vakman laten omzetten. Neem dan contact op met onze service-afdeling Belangrijk Controleer na de richting van de deuren gewijzigd te hebben, of alle schroeven goed vastgedraaid zitten en of het deurrubber goed op de sponning sluit. [. . . ] voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. b) c) electrolux 41 Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU2117C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU2117C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag