Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1920C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1920C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU1920C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1920C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU1920C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (566 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU1920C (405 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU1920C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! 80 Veiligheidsinformatie U bent nu in het bezit van een Electrolux product. Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens het gebruik van uw product op Electrolux rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit u te registreren op onze internetsite electrolux. nl. [. . . ] Het stroomverbruik van de kast kan aanzienlijk afnemen als een goede plaats is gekozen. · Voorkom dat de kast te vaak wordt geopend en de deur te lang open blijft staan. · Dooi ingevroren levensmiddelen in de koelkast af; de afgegeven koude komt in de koelkast goed van pas. · Reinig de compressor en het koelsysteem aan de achterkant van de koelkast ongeveer eenmaal per jaar met een stofzuiger. · Koel levensmiddelen in de koelkast af voordat u ze in de vrieskast zet. · Bewaar levensmiddelen bij voorkeur in luchtdichte verpakking om onnodige ijsvorming te voorkomen. · Volg de adviezen van "Zo gebruikt u de vrieskast" op. · Controleer en reinig de afdichtring regelmatig. De kast en het milieu · De in deze kast gebruikte afdichting en het koelmiddel tasten de ozonlaag niet aan. · De kast is speciaal ontworpen om gemakkelijk gedemonteerd en hergebruikt te kunnen worden. 91 Denk aan het milieu · Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Onderhoud Het ventilatierooster verwijderen Het ventilatierooster kan voor het reinigen worden verwijderd. Open het rooster door de bovenste rand naar beneden en naar voren te trekken. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. Als er levensmiddelen die nog warm zijn in de vriesvak zijn gezet, wacht u enkele uren en controleert u daarna de temperatuur opnieuw. Verdeel de voedingsmiddelen gelijkmatig, zodat de koude lucht om de producten kan circuleren. Stel een hogere temperatuur in. Het is te koud in de vriesvak. De snelvriesfunctie kan zijn ingeschakeld. . De temperatuurdisplay toont de hoogste temperatuur in de kast. Het kan voorkomen, dat er een verschil is tussen de temperatuur die op de display wordt aangegeven en de op een andere wijze gemeten (gemiddelde) temperatuur. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. 94 De compressor is continu in bedrijf. Stel een hogere temperatuur in. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. De temperatuur in de ruimte waarin de kast is geplaatst is hoger dan de normale kamertemperatuur. (Sluit als test een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan. ) De zekering is doorgebrand. nachtstand activeren. Geen ijs De verlichting in de ijsdispenser knippert De verlichting in de ijsdispenser knippert en er komt geen ijs uit De kast werkt niet. Ook de indicators branden niet. Regelmatig terugkerend ratelend geluid 95 Stroomuitval Voorkom het onnodig openen van de vrieskast, behalve als de stroomstoring uitzonderlijk lang duurt; in dit geval dient u de levensmiddelen op te slaan in een vrieskast die wel functioneert. [. . . ] Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU1920C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU1920C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag