Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1630C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1630C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU1630C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1630C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU1630C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (188 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU1630C (106 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU1630C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] INFO INSTALLATION- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN I N S T R U C T I O N S P O U R L' I N S T A L L A T I O N E T L ' E M P L O I I N S T A L L A T I E- E N G E B R U I K S A A N W I J Z I N G E N INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL GEFRIERSCHRANK CONGELATEUR DIEPVRIEZER FREEZER EU 1630 C EU 1630 C EU 1630 C EU 1630 C 2222 332-02 This document was created with FrameMaker 4. 0. 4 INHOUD Waarschuwingen en belangrijke adviezen . 22 23 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 Plaats van opstelling . Muur-afstandshouders . . Het kontrolelampje «te warm» . Het invriezen van verse levensmiddelen Koude akku . . Garantiebepalingen en Service . Gedrukt op kringlooppapier 21 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. [. . . ] Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. Muur-afstandshouders In het documentenzakje bevinden zich twee afstandhouders die in de bovenste hoeken aan de achterzijde geplaatst dienen te worden. Draai de schroeven los, steek de afstandhouder onder de schroefkop en draai de schroeven weer vast. Eerste reiniging Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. 23 Wijzigen van de deurdraairichting Haal altijd eerst de steker uit het stopkontakt voordat u tot handelen overgaat. Ga dan als volgt te werk: Verwijder onderscharnier (3), stift (1), houder (4) en voetje (2). Draai aan de voorkant links de twee schroeven, die de gaatjes voor het aanbrengen van het scharnier bedekken, los en verwijder ze. Verwijder de deur, verwijder pen (5) en monteer hem aan de andere kant. Verwijder de twee beschermdopjes van de gaatjes voor de scharnierpinnen en monteer ze aan de andere kant. Monteer onderscharnier (na het 180° omgedraaid te hebben), houder, stift en voetje aan de andere kant (zie figuur voor aanwijzingen). Verwijder de opgeklikte beschermdopjes van de schroeven en verwissel de handgreep. Niet gebruikte gaatjes zijn afgedekt met plastic dopjes die verwijderd dienen te worden en vervolgens op de vrijgekomen gaatjes gemonteerd dienen te worden. Belangrijk Kontroleer na de richting van de deur gewijzigd te hebben, dat alle schroeven goed vastgedraaid zitten en dat het deurrubber goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn. D548 Fig. Is de vriezer reeds in gebruik, draai dan de knop de avond tevoren in de invriesstand. Voor het invriezen van zeer kleine hoeveelheden, zoals wat restanten van een maaltijd of een enkel vers brood, is het niet nodig om de diepvriezer naar de invries-stand om te schakelen. Voor het invriezen van de maximaal toegestane hoeveelheid ineens, verdient het aanbeveling om de knop 24 uur van te voren op de invriesstand te zetten. Met name voor de maximum toegestane hoeveelheid wordt het invriesproces na 24 uur geacht beëindigd te zijn. De maximum toegestane hoeveelheid ineens vindt u op het typeplaatje (links onderin de kast) in kilogrammen per 24 uur (20 kg/24 h). Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen geven wij u hieronder enkele belangrijke tips: Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste kwaliteit in. Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak ze, waar nodig, van te voren goed schoon. Dat heeft twee voordelen: ze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts zoveel te ontdooien als op dat moment nodig is. Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. [. . . ] Indien de vriezer tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld gedurende de vakantie, verwijder dan alle resterende levensmiddelen, maak de binnenkant goed schoon (zie eerste reiniging), laat de stekker uit de wandkontaktdoos en laat de deur op een kier staan. STORINGEN Indien de vriezer niet funktioneert en ook de lampjes niet branden, kontroleer dan: of per vergissing de thermostaatknop in de « »-stand gedraaid is; of de stekker goed in de wandkontaktdoos gestoken is; of de huiszekering voor de betreffende groep heel is; of de wandkontaktdoos funktioneert; probeer dat uit door er even een ander elektrisch apparaat op aan te sluiten. Indien, onder normale gebruiksomstandigheden, het kontrolelampje «te warm» gaat branden en niet meer uit gaat, schakel dan naar de invries-stand, laat de deur gesloten en waarschuw direkt de servicedienst. Geef bij een storingsmelding aan de servicedienst het volledige typenummer op. U vindt het typeplaatje links-onderin de kast. 28 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU1630C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU1630C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag