Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1237I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1237I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU1237I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1237I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU1237I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (201 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU1237I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Het betreffende stopkontakt dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. [. . . ] Ook plaatsen welke kontinu door de zon beschenen kunnen worden zijn minder geschikt. De beste resultaten worden verkregen bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +32°C (N-Klasse), +10°C en +32°C (SN-Klasse). Zie voor deurdraairichting en inbouw de betreffende aanwijzingen. Fig. 1 Elektrische aansluiting Om het apparaat aan te sluiten, kontroleer of de netspanning overeenstemt met de gegevens op het identifikatieplaatje. Belangrijk Kontroleer of het stopkontakt in goede staat is en geschikt voor de stekker van de voedingskabel. De stekker dient te voldoen aan de huidige normen en voorzien te zijn van aarding. Deze stekker mag aangesloten worden op gelijk welk stopkontakt als deze laatste aangesloten is op de aarding. Schade of letsel veroorzaakt door het ontbreken van een goede aarding vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. min. cm 2 200 D028 Schuif het apparaat in de nis tot de aanslaglijst (A) met de voorkant van plafond van de kast aanlijnt. Fig. 2 A Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. D022 Indien, na plaatsing volgens punt 2, een kier aan de bovenkant ontstaat, schuif dan het daarvoor bestemde afdekprofiel over de aanslaglijst (A). Fig. 3 Eerste reiniging In de nieuwtoestand kan de binnenkant van de kast enigszins «technisch» ruiken. Deze geur is eenvoudig weg te nemen: nadat alle kleefband aan rekken, dozen, korven en dergelijke is verwijderd, de wanden van de binnenkast en deur afnemen met lauw water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel of handafwasmiddel. Voor de ingebruikname moeten de binnenwanden absoluut droog zijn. 20 A D265 Open de deur en druk het apparaat tegen de zijwand van de nis, aan de kant waar niet de scharnieren zitten. 4 Zet de geleiders (H) op de binnendeur van het meubel, bovenaan en beneden, (zie Fig. 7 H D 20m m C D020 D094 Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen apparaat en niswand aan. Fig. 5 Open de deur van het apparaat en die van het meubel zodat ze een hoek van ongeveer 90° vormen. Houd de deur van het apparaat en die van het meubel samen en teken de punten van de gaatjes. Fig. 8 8mm D019 Breng de afdichtstopsels (B) in de gaten in de deklijsten aan. Fig. 6 PR34 Verwijder de winkelhaken en boor de gaatjes van 2 mm Ø. Plaats de winkelhaken weer boven de geleiders en schroef ze vast d. m. v. Indien een aanpassing van de meubeldeur noodzakelijk is, gebruik dan de sluifgaten. [. . . ] Het model is voorzien van een kleine en buigzame slang, dat als verlenggootje gebruikt kan worden. Maak, nadat de kast geheel ontdooid is, de binnenwanden en de binnendeur schoon en zeem ze goed droog. Steek de stekker in de wandkontaktdoos of draai de thermostaatknop in de gewenste stand, schuif de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. Schuif daarna de schakelaar terug in de stand voor bewaren en plaats de tijdelijk verwijderde pakketten terug in de vriezer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU1237I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU1237I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag