Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1232I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1232I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU1232I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1232I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU1232I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (127 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU1232I (171 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU1232I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een centrale verwarming of een gasfornuis. Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant van het apparaat kan cirkuleren. Vermijd schade aan de koelkringloop. Alln voor diepvrieskasten (uitgezonderd ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de kelder geplaatst worden. ijsmachines) nooit in de kast, tenzij dat door de fabrikant goedgekeurd is. Onderhoud / Reparatie Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] cm 200 2 Als transportbeveiliging zijn aan beide scharnierkanten scharnierpennen aangebracht. Afhankelijk van de gewenste deurdraairichting moet aan een kant, zowel onder als boven, een scharnierpen verwijderd worden. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. D567 min. 1 2 Schuif het apparaat in de nis totdat de aanslaglijst (A) met de voorkant van plafond van de kast aanlijnt Fig. 2 A D022 Indien, na plaatsing volgens punt 2, een kier aan de bovenkant ontstaat, schuif dan het daarvoor bestemde afdekprofiel over de aanslaglijst (A). A Fig. 3 D265 Open de deur en druk het apparaat tegen de zijwand van de nis, aan de kant waar niet de scharnieren zitten. 4 C D020 31 Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen apparaat en meubel aan. Fig. 5 D019 Breng de afdichtstopsels (B) in de gaten in de deklijsten aan. Fig. 6 B D013 Zet de geleiders (H) op de binnendeur van het meubel, bovenaan en beneden, (zie Fig. 7 H 20m m D094 Open de deur van het apparaat en die van het meubel zodat ze een hoek van ongeveer 90 vormen. Houd de deur van het apparaat en die van het meubel samen en teken de punten van de gaatjes. Fig. 8 8mm PR34 32 Verwijder de winkelhaken en boor de gaatjes van 2 mm . Plaats de winkelhaken weer boven de geleiders en schroef ze vast d. m. v. Indien een aanpassing van de meubeldeur noodzakelijk is, gebruik dan de sluifgaten. Nadat u die werkzaamheden verricht hebt, is het noodzakelijk te controleren of de deur van de koeler goed sluit. Fig. 9 PR35 Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. TECHNISCHE GEGEVENS Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. NL 33 HET GEBRUIK NL Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool , dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan 18C te zijn. Het bedieningspaneel (Fig. Uitschakelknop akoestisch alarm Thermostaatknop Snelvries-schakelaar Kontrolelampje Invries-stand Kontrolelampje in bedrijf Kontrolelampje te warm B C DE F Ingebruikname Steek de steker in de wandkontaktdoos. Het kontrolelampje licht op; dit geeft aan dat het apparaat onder spanning staat. U schakelt het apparaat uit door de thermostaatknop op stand te draaien. Snelvriezen Schuif de schakelaar (C) naar links op de S-stand (Super). [. . . ] Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie uitbreidingen 7 Voor koel/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. 38 Garantie uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd; het apparaat voor andere, of k voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt; het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing genstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt; het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU1232I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU1232I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag