Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1230I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1230I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU1230I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1230I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU1230I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (665 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU1230I (465 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU1230I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! 64 Enkele paragrafen in deze handleidungen zijn voorzien van symbolen die volgende beeknis hebben: Dit symbool vindt u bij belangrijke voor de gebruiksveiligheid van uw machine. Dit symbool geeft informatie over een juist gebruik van de machine en vertelt u hoe u de beste prestaties van de machine kunt verkrijgen. Dit symbool geeft belangrijke information over milieubescherming Als u uw oude toestel afdankt Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ] Controleer en reinig de afdichtring regelmatig. Denk aan het milieu Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Bewaar levensmiddelen bij voorkeur in verpakkingsmateriaal dat opnieuw gebruikt kan worden. De frontstomer en het groentecompartiment ontdooien automatisch met regelmatige tussentijden die van de inhoud afhangen (normaal gezien om de 24 uur). Gebruik nooit haardrogers of andere warmte-producerende apparaten om het ontdooien te versnellen. Door de warmte kan het plastic interieur vervormen en vocht dat het apparaat binnendringt kan kortsluiting veroorzaken. Als de kast niet gebruikt wordt Schakel de kast uit en trek de stekker uit het stopcontact. Sluit de deur van de kast niet: hierdoor zou er een muffe geur in de kast kunnen ontstaan. Als de kast aan moet blijven staan, verdient het aanbeveling om iemand de kast regelmatig te laten controleren om te voorkomen dat levensmiddelen door een stroomstoring bederven. Als de kast niet naar behoren functioneert Als de kast niet naar behoren functioneert, is het vaak mogelijk om dit zelf te verhelpen. Lees onderstaande aanwijzingen aandachtig door om onnodige onderhoudsbeurten te voorkomen. Probleem De temperatuurdisplay geeft " " aan. Mogelijke oorzaak / Oplossing Neem contact op met uw leverancier. Alarmsignaal + knipperende Schakel het alarmsignaal uit door op de rode waarschuwingslamp. Het alarmsignaal kan zijn afgegaan door: is te warm in het vriesvak. ) De koelkast is onlangs ingeschakeld en de temperatuur is nog te hoog. Zie het hoofdstuk "De koelkast inschakelen en de temperatuur instellen". Als het aansluitsnoer van het product beschadigd is, mag het alleen vervangen worden door een door de leverancier geautoriseerd servicebedrijf 76 Laat kinderen niet met de verpakking spelen. De transportsteunen verwijderen Verwijder de transportsteunen aan de zijkanten van de deur in de scharnieren Bij sommige modellen zit aan de onderkant van de kast een geluiddempend kussen. Verwijder dit kussen niet. Reinigen Reinig de binnenkant van de kast met behulp van een zachte doek, bevochtigd in een sopje van handwarm water en een mild afwasmiddel. De kast installeren Zorg ervoor dat de aansluitsnoer en/of stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van het apparaat. een beschadigde aansluitsnoer en/of stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken. Plaats geen zware voorwerpen of het apparaat zelf op het aansluitsnoer. Voor een goede werking van de kast is het van belang, dat: de kast op een droge, koele plaats wordt neergezet en niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld. de kast niet in de buurt wordt geplaatst van een warmtebron, zoals een fornuis of een vaatwasmachine. de bijgeleverde stelsleutel. Draairichting van de deur wisselen De draairichting van de deur kan omgezet worden, als dat voor de opstellingsplaats nodig is. De deurstuiter mag alleen door een gekwalificeerde vakman worden verwisseld. Neem indien nodig contact op met onze service-afdeling of uw vakhandel. [. . . ] c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU1230I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU1230I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag