Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1220U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1220U. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU1220U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1220U te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU1220U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (605 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU1220U (453 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU1220U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het betreffende stopkontakt dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te worden. [. . . ] Hiermee voorkomt u verbrandingsletsel door aanraking van hete tot zeer hete delen. 28 INHOUD Installatie Plaats van opstelling Reiniging van de binnenkant Aanwijzingen voor de gentegreerde inbouw Elektrische aansluiting 30 30 30 31 33 NL Technische gegevens Het gebruik Het bedieningspaneel Ingebruikname Temperatuurinstelling Snelvriezen Akoestisch alarm Het kontrolelampje te warm Het invriezen van verse levensmiddelen Bewaren van diepvriesprodukten Het ontdooien van ingevroren produkten IJslaatjes Het ontdooien 33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 36 36 36 Onderhoud Schoonmaken Geprolongeerd stilstand 37 37 37 Servicedienst en onderdelen Garantiebepalingen en Service 37 38 29 INSTALLATIE Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. NL Belangrijk De steker mag alleen geplaatst worden in een geaard stopkontakt. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopkontakt. Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +18C en +43C (TKlasse); +18C en +38C (ST-Klasse); +16C en +32C (N-Klasse); +10C en +32C (SN-Klasse). Zie voor inbouw de betreffende aanwijzingen. Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. 30 50 mm Nismaten Hoogte Diepte Breedte 880 mm 550 mm 560 mm min. cm 200 2 Als transportbeveiliging zijn aan beide scharnierkanten scharnierpennen aangebracht. Bij de eerst ingebruikname, of na een schoonmaakbeurt, klinkt de zoemer totdat de inwendige temperatuur het veilige nivo bereikt heeft. Door op het toetsje te drukken kan de zoemer uitgeschakeld worden. Temperatuurinstelling De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan verhoogd worden (minder koud) door de knop naar min. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: de kamertemperatuur; de frequentie waarmee de deuren geopend worden; de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; de plaats van het apparaat. De werking van de kast kan geheel gestopt worden door de knop in de stand te draaien. 34 Het kontrolelampje te warm Indien het kontrolelampje (F) oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is. Bij de eerste ingebruikname, of na een schoonmaakbeurt, blijft het kontrolelampje branden totdat de inwendige temperatuur het veilige nivo bereikt heeft. Het invriezen van verse levensmiddelen In de -diepvriezer kunt u verse levensmiddelen invriezen en diepvriesprodukten bewaren. Als het apparaat opnieuw aangezet wordt, dient u drie uur voor het inbrengen van de levensmiddelen de snelvriesschakelaar in te schakelen. Plaats de in te vriezen levensmiddelen in het vak/de vakken (zie figuur). hoeveelheid levensmiddelen die u kunt invriezen in 24 uur staat aangegeven op het "typeplaatje"; het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe; vries uitsluitend verse, goed schoongemaakte en eerste kwaliteit levensmiddelen in; verdeel de levensmiddelen in handzame porties. Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen onmiddellijk gekookt of gebakken worden. [. . . ] 3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn. 4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant. 5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU1220U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU1220U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag