Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ETG240

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ETG240. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ETG240 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ETG240 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ETG240 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2983 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ETG240

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een elektriciteitsnet waarvan spanning en frequentie overeenkomen met de specificatie op het typeplaatje! Zet het apparaat nooit in werking als ­ het aansluitsnoer beschadigd is, ­ het huis van het apparaat beschadigd is. Als het aansluitsnoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het, om risico's te voorkomen, door een origineel onderdeel vervangen worden. [. . . ] Zet het apparaat nooit op of in de buurt van open vuur, een kook-/verwarmingsplaat of een verhitte oven. Indien nodig een verlengsnoer gebruiken dat geschikt is voor 10 ampère. De grillplaat alleen op het onderstel en met de opvangschaal op zijn plaats in gebruik nemen. De verwarmingsplaat nooit met aluminiumfolie, pannen of iets dergelijks afdekken, aangezien de hitte zich dan niet kan verspreiden en de kunststofdelen en de oppervlaktelaag vernield kunnen worden. Na elke reiniging en voor elk gebruik controleren of de plugcontacten aan de verwarmingsplaat droog zijn. Voor alle reinigingswerkzaamheden moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden · De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door niet-reglementair gebruik of verkeerde bediening wordt veroorzaakt Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen op het product of Het symbool op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijder voor het eerste gebruik eventuele stickers van het apparaat en maak het apparaat grondig schoon (zie "Reiniging"). Zet het apparaat op een absoluut vlakke, stabiele ondergrond en niet op een kwetsbaar oppervlak. Wanden en gordijnen aan en houd gemakkelijk ontvlambaar materiaal (zoals kunststoffolie) uit de buurt van het apparaat. Om de opvangschaal gemakkelijker te kunnen schoonmaken, kunt u hem met aluminiumfolie afdekken. 0 Voor betere antikleefeigenschappen kunt u het oppervlak van de verwarmingsplaat voor elk gebruik met behulp van keukenpapier dun invetten met slaolie. Daarbij moeten de sleuven van de antispatkap goed in de stangen van de verwarmingsplaat grijpen. Wanneer de temperatuur bereikt is, wordt de grill met tussenpozen verhit op de temperatuur constant te houden. [. . . ] Indien nodig met een doek afvegen of het water krachtig eraf schudden. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU richtlijnen: · Daarom kunnen ze zelfs in de vaatwasmachine worden gewassen. Gebruik in geen geval schurende reinigingsmiddelen, krassende schuursponsjes, staalwol en dergelijke, want daardoor kan de antikleeflaag van de verwarmingsplaat beschadigd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ETG240

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ETG240 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag