Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESU6223

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESU6223. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESU6223 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESU6223 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESU6223 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (641 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESU6223

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] A f w a s a u t o m a a t Informatie voor de gebruiker ESU 6223 822 612 324-00-030305-02 l Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd. Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: 1 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Aanwijzingen 3 Aanwijzingen en praktische tips 2 Milieu-informatie ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid. Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen. 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . [. . . ] · Glansmiddeltoevoer inschakelen. Als u geen 3in1-producten meer gebruikt Als u geen 3in1-producten meer wilt gebruiken, ga dan als volgt te werk: · Schakel de 3in1-functie uit. · Stel vervolgens de waterontharder op de plaatselijke waterhardheid in. 20 Afwasprogramma kiezen (programmatabel) Programmaverloop Afwasprogramma1) Geschikt voor: Soort vervuiling Verbruikswaarden2) Duur (minuten) Energie (kWh) 1, 85 - 2, 05 1, 30 - 1, 50 0, 8 0, 95 - 1, 05 0, 9 Voorspoelen * Servies en pannen sterk vervuild, opgedroogde etensresten, met name eiwit en zetmeel normaal vervuild aangekoekte etensresten zojuist gebruikt, licht tot normaal vervuild 120 - 130 · · · · 100 - 110 * Servies en pannen Servies zonder pannen Servies en pannen, temperatuur-gevoelig servies · · · · · - · - · - 30 130 - 160 4) normaal vervuild · · · · · Dessert- en koffieservies, licht vervuild kwetsbare glazen 73 - · · · 1) Bij alle afwasprogramma's met * volgt bij het glansspoelen gedurende 10 minuten een temperatuurverhoging op 68° voor het hygiënisch of steriel reinigen van bijv. 4) Testprogramma voor proefinstituten 14 2x 14 - 16 9 3) 17 - 19 22 - 24 2x Water (liter) 21 Naspoelen Reinigen Spoelen Drogen Programmakeuze Wanneer uw vaatwerk er zo uitziet, kiest u een intensief programma. een normaal of energiebesparend programma. een kort programma (bijvoorbeeld 30 min. Een of twee lampjes van de indicatie van het programmaverloop knipperen. Na ongeveer 3 seconden begint het gekozen programma. Starttijdkeuze instellen Met de starttijdkeuze kunt u het begin van het programma met 3, 6 of 9 uur uitstellen. 2. Druk de toets Starttijdkeuze zo vaak in tot de indicatie naast het aantal uren brandt, waarmee de start van het programma moet worden uitgesteld, bijvoorbeeld 6h wanneer het programma pas over 6 uur moet beginnen. De LED-indicatie van het gekozen programma en de indicatie naast het aantal uren branden. Na het verstrijken van de ingestelde uren start het programma automatisch. Afwasprogramma onderbreken of afbreken Onderbreek een lopend afwasprogramma alleen als het absoluut noodzakelijk is. Starttijdkeuze wijzigen: Als het afwasprogramma nog niet is gestart kunt u door het indrukken van de toets starttijdkeuze de instelling alsnog wijzigen: Afwasprogramma onderbreken door het openen van de deur van de afwasautomaat naar buiten komen. Verbrandingsgevaar! Starttijdkeuze wissen: Druk de toets Starttijdkeuze net zo vaak in tot er geen enkele van de drie urenindicaties meer brandt. Het gekozen programma begint nu onmiddellijk. 1 Bij het openen van de deur kan hete damp 1. Het afwasprogramma loopt verder. Afwasprogramma wijzigen Als het afwasprogramma nog niet is gestart kunt u het alsnog wijzigen: eerst het afwasprogramma onderbreken, vervolgens een nieuwe starttijdkeuze instellen en als laatste een nieuw afwasprogramma kiezen. Afwasprogramma afbreken 1. De programma-indicatie van het lopende afwasprogramma knippert enkele seconden en gaat vervolgens uit. Als u een nieuw afwasprogramma wilt starten, controleer dan eerst of er afwasmiddel in het vakje aanwezig is. 3 Door het uitschakelen van de afwasautomaat wordt het gekozen afwasprogramma alleen onderbroken en niet afgebroken. Na het opnieuw inschakelen wordt het afwasprogramma voortgezet. 23 Afwasautomaat uitschakelen Schakel de afwasautomaat pas uit wanneer in de indicatie van het programmaverloop de indicatie voor het programma-einde brandt. De kraan dichtdraaien! 1 De deur voorzichtig openen, er kan hete damp naar buiten komen. Heet servies is gevoelig voor stoten. Daardoor ontstaat er tevens een beter droogresultaat. Machine leeghalen 3 Het is normaal dat de binnendeur en het vakje voor afwasmiddel vochtig zijn. Daardoor voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op servies in de onderste korf druppelt. 24 Onderhoud en reiniging 1 Geen meubelreinigingsmiddel of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · De bedieningselementen van de afwasautomaat met een zachte doek en warm, schoon water reinigen. · De vakjes voor reinigingsmiddel, deurafdichting en watertoevoerslang (indien aanwezig) af en toe op vervuiling controleren en eventueel reinigen. Reiniging van de zeven troleerd en gereinigd. Greep ongeveer een kwart slag linksom (A) draaien en het zeefsysteem uitnemen (B). 3 De zeven moeten regelmatig worden gecon- 3. Fijne zeef (1) aan het greepoog vastpakken en uit de microfilter (2) trekken. Platte zeef (3) uit de bodem van de afwasautomaat nemen en aan beide zijden grondig reinigen. Zeefsysteem inzetten en vergrendelen door de greep zover mogelijk rechtsom te draaien. [. . . ] 4 mm 35 Aansluiten van de afwasautomaat Wateraansluiting · De afwasautomaat kan zowel aan koud water als aan warm water tot max. · De afwasautomaat mag niet aan open warmwaterapparatuur of een geiser worden aangesloten. Toegestane waterdruk Laagste toegestane waterdruk: 1 bar (=10 N/cm2 =100 kPa) Hoogste toegestane waterdruk: 10 bar (=100 N/cm2 =1 MPa) Bij een waterdruk van minder dan 1 bar verzoeken wij u contact met uw installateur op te nemen. Bij een waterdruk die hoger is dan 10 bar dient een drukverlagingsklep voorgeschakeld te worden (verkrijgbaar bij uw vakhandel). Toevoerslang aansluiten geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn. De toevoerslang met de slangkoppeling (ISO 2281:2000) aan een kraan met buitenschroefdraad (¾ inch) aansluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESU6223

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESU6223 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag